Vilka elinstallationer får man inte göra på egen hand?

2024-06-18

I Sverige är elektriker ett reglerat yrke och i allmänhet krävs det att man anlitar en behörig och auktoriserad elektriker när det gäller elarbeten och elinstallationer. Det är grundinställningen som är viktig att ha med sig, dvs att första tanken bör vara att anlita en behörig elektriker.

Detta är såklart för att säkerställa att elarbeten och elinstallationer utförs på säkert sätt, ett korrekt sätt och ett lagligt sätt. Att elektriker-yrket är reglerat är alltså ingen slump, utan det finns väldigt bra anledningar till det. De lagar och regler som finns är till för att säkerställa säkerheten både för personer och egendom.

I dagens artikel ska vi gå igenom några elarbeten och elinstallationer som man absolut inte får utföra på egen hand. Dessa är alltså inte tillåtna att genomföra om man inte är en behörig och auktoriserad elektriker.

Fasta installationer

Fasta installationer omfattar alla typer av elinstallationer som är permanent integrerade i en byggnads struktur. Detta inkluderar installation av nya eluttag, strömbrytare och fast belysning. Sådana arbeten får inte utföras själv utan måste hanteras av en auktoriserad elektriker.

Utförande av dessa installationer på egen hand innebär väldigt hög risk och kan resultera i väldigt allvarliga konsekvenser. Det är viktigt att förstå allvaret i att dessa installationer kräver kunskap om elsystemets uppbyggnad och säkerhetskrav. Genom att överlåta detta arbete till de som har rätt utbildning, behörighet och auktorisation säkerställs att alla säkerhetsnormer och lagar efterlevs.

Byta ojordat vägguttag mot ett jordat

Bytet av ett ojordat vägguttag till ett jordat kan tyckas enkelt men kräver ordentlig och kunskap och erfarenhet kring elarbeten och elinstallationer. I Sverige måste sådana arbeten utföras av en behörig elektriker. Detta beror på att installationen involverar arbete med elsystemets säkerhetskomponenter vilket innebär en ökad risk för felaktigheter.

Jordade uttag är utformade för att öka säkerheten genom att leda bort strömmen vid elfel. Installation av dessa kräver kunskap om hemmets elektriska system och dess säkerhetsaspekter.

Gräva ner kabel under markytan

Grävning av kablar under markytan är en elinstallation som kräver precision och kunskap om aktuella säkerhetsföreskrifter. Det är inte tillåtet för en obehörig person att utföra detta arbete. Markarbeten för elinstallationer innebär stora risker inte bara för den som utför arbetet utan även för omgivningen.

När kabel ska läggas under mark är det viktigt att först kontrollera vilka andra installationer som redan finns i marken. Detta för att undvika skador på till exempel vattenledningar eller befintliga elkablar. Djupet på nedgrävningen och typen av skydd för kabeln är också strikt reglerade.

Installera golvvärme eller värmekabel

Installationer av golvvärme är inte bara komplexa utan involverar också en hög risk för felaktigheter som kan leda till flertalet konsekvenser. Det är således även lag på att dessa installationer ska utföras av behöriga och auktoriserade elektriker.

Om du överväger golvvärme eller installation av värmekabel är det alltså avgörande att du kontaktar en behörig elektriker som kan garantera att arbetet utförs på ett säkert och korrekt sätt.

Anlita en behörig elektriker

Det är ganska enkelt att konstatera vikten av att elarbeten och elinstallationer utförs av behöriga, auktoriserade och kunniga elektriker. Detta säkerställer att alla arbeten utförs korrekt och i enlighet med gällande säkerhetskrav och lagar. De har den kunskap och de verktyg som krävs för att hantera arbetena på ett säkert sätt, vilket också minskar risken för skador på din egendom och förhindrar farliga situationer.

När du letar efter elektriker att anlita är det viktigt att du jämför flera aktörer med varandra. Du kan då jämföra deras priser och tjänsteutbud för att få en bättre uppfattning om vilken aktör du ska välja att anlita. Dessutom bör du se till att de har rätt behörighet och är auktoriserade för den typen av elarbete du behöver hjälp med. Tips som dessa är väldigt viktiga att komma ihåg, och det gäller oavsett om du är ute efter att hitta lokal elektriker i Haninge, Lund, Helsingborg, Umeå, Stockholm eller någon annan stad eller ort. Det är helt enkelt grundläggande saker och en typ av inställning som man bör ha med sig inom det här ämnet.