ÖVERENSKOMMELSEN

TYDLIGA, ENGAGERADE, ÄRLIGA
AFFÄRSUPPLÄGG

Stödstruktur för dialog och samråd


Civilsamhället och regeringen tecknade år 2018 ett avtal som avhandlar en stödstruktur för dialog och samråd. Avtalet gäller sociala områden och är tänkt att öppna upp för möjligheter till dialog. Flera organisationer har valt att signera överenskommelsen och vill samarbeta för civilsamhällets framtid. Några av organisationerna som är med är LSU, Sveriges ungdomsorganisationer, Famna, riksorganisationen och Paraplyorganisationerna Civos, Civilsamhällets organisation i samverkan. Satsningen är menad att hjälpa till i de behovsområden som anses vara allra stört. 

ARBETSLÖSHET

Arbetslöshet bland unga är ett stort problem på nationell nivå och är ett exempel på var stödstrukturen skulle kunna göra en satsning.

BEHOVEN

Behovet gäller på såväl mindre orter som storstäder som Stockholm eller Göteborg. Så arbetet för att återställa den välvärd är viktig.

PLANERING

Arbetslöshet är ett socialt problem som även resulterar i ekonomisk problematik. Föra en dialog med yngre samt på politisk nivå.

EKONOMI, FINANSIERING

Investera i föreläsning för unga. Hur kan man lösa ekonomiska svårigheter som arbetslös? Bör man ta privatlån/blancolån? Ska man jaga billiga lån med lägre räntor? Är det klokt att jämföra lån? Handla på krediter? Var finns den bästa räntan? Det är förståeligt att låna pengar många gånger blir den första tanken när han hamnar i en desperat situation. Detta är för all del inte fel, men då gäller det att han har koll på relevant fakta och de förutsättningar som råder. Att låna pengar är precis som det låter, ett lån alternativt krediter. Ibland finns ingen utväg och därför är det viktigt att unga får kunskap och information för att göra kloka val. Om en är i behov av lånade pengar är det viktigt att en vet främst fyra viktiga termer och dess innebörder. Första termen är räntor, en ränta kan benämnas på flera olika sätt men den viktigaste benämningen att ha koll på är effektiv-räntan vilken står för den totala räntekostnaden. Innan du tar ett beslut huruvida du ska ta ett blancolån/privatlån ska du vara helt säker på att du kommer att kunna upprätthålla betalningarna som ska göras varje månad.

EKONOMISK LÄS & SKRIVKUNNIGHET

Den andra termen är blancolån. Det finns ett flertal olika belåningsformer men en av de kändare är dem utan säkerhet dvs något blancolånen står för. Vilket är ett privatlån och skillnaden här mot ett bolån eller ett billån är att säkerheten banken kräver är lägre och på så sätt kan ibland räntan vara högre. (Se därför till att jämföra lånegivare med varandra innan du tar ett beslut. Att jämföra lånen med varandra och på så sätt få ett billigt lån med låg ränta kan resultera i att du sparar otroligt mycket onödiga pengar.) Den tredje termen är belåningstid vilken står för den totala tiden du tecknar upp lånet på. Den fjärde termen är krediter vilken innebär att du handlar på avbetalning, du köper en vara för att betala den senare. Har du koll på dessa fyra termer så har du någorlunda koll på vad du ska kika på innan du bestämmer dig för att belåna dig på pengar. Se till att lära och utbilda unga inom allmänvetande ämnen, för om dem inte vet, hur ska dem då kunna lära sig?

FLER BEHOVSOMRÅDEN I BEHOV AV STÖD & STRUKTUR

I samband med avtalet som tecknats mellan civilsamhället och regeringen gällande stödstruktur så har begravningsärenden kommit på tal och ett eventuellt samarbete mellan olika begravningsbyråer och Överenskommelsen. Grundtanken med vår samhällsinsats är att möta de behovsområden som är allra störst och följderna av en bortgång är en av de områden som ofta möter motgångar. Hur går den rättsliga processen till när det kommer till allt ifrån ekonomiska arv till praktiska begravningsförberedelser såsom inköp av kista, urna etc? Flera organisationer i civilsamhället arbetar nu tillsammans mot att förenkla den rådande process som kommer till följd av ett dödsfall. Anhöriga som befinner sig i en traumatisk situation, kantad av sorg och frustration, kan i många fall behöva hjälp med stöd, struktur och planering. 

Vi på överenskommelsen finns här för dig. Vi agerar spindeln i nätet och är en hjälpande hand mellan flera olika, samarbetande, organisationer. Tanken är att du skall kunna få all den information du behöver på ett ställe. Tanken är att du skall slippa bemöda dig med att ringa flertalet olika samtal till begravningsbyråer, tillverkaren av kistor eller leverantören av urnor. Överenskommelsen arbetar dagligen med dialog och kommunikation för att minska pressen på den enskilda individen. 

För att exemplifiera så kan vi på överenskommelsen bistå med vår expertis och vårt kontaktnät. Låt oss säga att du står mitt i planeringen inför en tuff begravning tillsammans med en begravningsbyrå. Du står inför inköp av kista, urna och begravningsannons och dina åtaganden är många samtidigt som din tid är knapp. Det är nu vi kommer in i bilden. Våra samarbetsorganisationer kan hjälpa dig och avlasta dig i det hela. Ta kontakt med oss så ser vi till att vägleda dig rätt och avlasta dig i den mån det går. Vi anser att man som anhörig vid en bortgång har rätt till all stöd och hjälp man kan få. 

Utöver praktisk avlastning så är tanken att vi ska hålla föreläsningar med syfte att informera. Begravningsämnet må vara tabubelagd men vi på överenskommelsen vill bryta den tabun. Vi vill synliggöra de problem och den stress många tvingas genomlida. De allra flesta av oss har någon gång i livet mött på en oväntad eller tragisk bortgång och kan relatera till den psykiska påfrestningen som väntar därefter.  Med hjälp av våra föreläsningar ska du kunna känna stöd och förståelse i den situation du befinner dig i. Föreläsningarna är tänkta att innehålla allt ifrån känslohantering till praktiska saker att ta i beaktning. Känslohantering i form av verktyg för att finna acceptans och ro i det som hänt och praktiska saker såsom vad du behöver tänka på i valet av kista, vad du behöver veta om urnor och vikten av att välja eller inte välja en begravningsannons. Mer information gällande överenskommelse beträffande begravningstransporter.


Banklån - Är något man ska ta med omsorg så vi ta det med omsorg.

Låna 100 000:-