Saker att tänka på när du anlitar en elektriker

2024-05-09

Att välja rätt person för elarbeten i hemmet eller på arbetsplatsen är avgörande för både säkerheten och slutresultatet. Just därför är det viktigt att du ser till att vara väl förberedd och informerad innan du beslutar dig för att anlita en elektriker.

Detta innebär att förstå vilka kvalifikationer och certifieringar som är nödvändiga, hur man verifierar företagets pålitlighet och vilka specifika behov ditt projekt kräver. Genom att ha en tydlig bild av processen och vad som förväntas kan du säkerställa att arbetet utförs säkert och effektivt.

Samla in offerter från flera företag

Begränsa inte ditt val till det första företaget du kontaktar när du planerar att anlita en elektriker. Istället bör du samla in offerter från åtminstone tre olika företag. Detta ger dig en bredare överblick över de alternativ som finns tillgängliga och möjliggör en effektiv jämförelse av vad de olika företagen erbjuder för tjänster och till vilket pris.

Vid insamling av dessa offerter är det viktigt att du ser bortom enbart priset. Kvalitet och tillförlitlighet är minst lika viktiga faktorer att ta hänsyn till. En lägre kostnad kan vara lockande men kom ihåg att säkerhet och kvalitet på arbetet är extremt viktigt.

Om du exempelvis söker efter en elektriker Enskede bör du se till att de offerter du samlar in också kommer från företag som kan erbjuda tjänster lokalt där.

Viktigt att elektrikern är registrerad hos Elsäkerhetsverket

Innan du anlitar en elektriker bör du också se till att företaget i fråga är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Detta är en grundläggande säkerhetsåtgärd som skyddar både dig och din egendom. Elektriker som är registrerade hos Elsäkerhetsverket har ett unikt behörighetsnummer. Detta nummer är ett bevis på att de har de nödvändiga kvalifikationerna och är godkända för att utföra elektriska installationer enligt svenska säkerhetsstandarder.

Detta ger dig en extra trygghet i att arbetet kommer att utföras korrekt och enligt lag, vilket också minskar risker för att något skulle kunna gå fel, såsom elbränder eller elektriska fel som kan leda till personskador.

Vi rekommenderar dig även att kontakta företaget i fråga och be dem tydligt redogöra för vilka behörigheter, certifieringar och utbildningar de har som gör att de på ett säkert sätt kan utföra arbetet. Det blir också ett bra tillfälle för dig att bedöma om företaget upplevs som seriöst.

Kontrollera att du kan använda ROT-avdraget

Slutligen bör du undersöka möjligheten att använda ROT-avdraget innan du anlitar elektrikern.

För att du ska kunna dra nytta av detta avdrag måste företaget du anlitar nämligen vara registrerat för F-skatt. Det är ditt ansvar att säkerställa att elektrikern eller företaget uppfyller detta krav innan arbetet påbörjas.

Skriv avtal

När du har bestämt dig för att anlita en elektriker är det därefter klokt att formalisera överenskommelsen genom att skriva ett avtal. Ett väl utformat avtal minskar risken för missförstånd och fungerar som en trygghet för både dig och elektrikern.

Avtalet bör inkludera specifikationer om arbetsomfånget, priset, tidsramar och betalningsvillkor. Se till att det också klargörs vad som händer om något oväntat uppstår under projektets gång. Det kan även vara klokt att tydliggöra vad som gäller kring försäkringar och garantier.

Innan det undertecknas bör ni se till att båda parterna noggrant går igenom och förstår alla punkter i avtalet så att det inte finns några konstigheter eller frågetecken som kan orsaka problem i ett senare skede.