Så underhåller du dina solceller på bästa sätt

2023-12-30

Dina solceller är på plats och har börjat producera din helt egna el. Allt är frid och fröjd, men frågan som ofta kan komma att dyka upp är om anläggningen kräver någon regelbunden underhåll för att säkerställa optimal prestanda och lång livslängd?

I denna artikel ska vi genomgå några av de bästa metoderna för att underhålla dina solceller, allt från rengöring till rutinmässiga inspektioner. Vi kommer att ge dig konkreta råd och tips för att säkerställa att din anläggning fungerar effektivt och ger dig maximal avkastning på din investering.

Om du ännu inte skaffat solceller men funderar på att göra det så finns det flera olika förtag som du kan vända dig till. T.ex. energibyggnader.se som bland annat kan hjälpa dig med att installera solceller Mora. Är det så att du bor i andra delar av landet finns det givetvis aktörer där också som kan hjälpa dig med detta. Se bara till att du väljer en seriös och kunnig aktör så att du säkerställer att du får ett bra slutresultat.

Solceller har en livslängd på 25 år

En viktig aspekt att förstå när det gäller underhåll av solceller är deras förväntade livslängd. Solceller är designade för att vara hållbara och tåliga, och de flesta tillverkare garanterar en livslängd på minst 25 år. Detta betyder dock inte att de kommer att sluta fungera efter denna tid, de kan fortsätta att producera el, men deras effektivitet kan minska något.

Det är också viktigt att påpeka att denna 25-åriga livslängd kan bli betydligt längre om solcellerna underhålls på rätt sätt. Samtidigt kan du förvänta dig en kortare livslängd om de inte tas hand om på rätt sätt.

Även om solceller är robusta och tåliga, kan de fortfarande påverkas av faktorer som extrema väderförhållanden, smuts och till och med vilda djur. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera ditt solcellsanläggning för att se till att det fungerar optimalt.

Ibland kan solcellerna behövas tvättas

Vanligtvis behöver solceller inte tvättas eftersom regnet oftast sköter rengöringen åt dig. Men i vissa fall, speciellt om du bor i ett område med mycket damm, smuts eller pollen, kan det vara nödvändigt att ge dina solceller en tvätt för att säkerställa optimal prestanda.

Om det finns ett tjockt lager smuts på solcellerna kan det påverka deras förmåga att generera ström. Smutsen kan blockera solens strålar och därmed minska effektiviteten hos ditt solcellssystem. I detta fall kan det vara en klok idé att tvätta solcellerna.

Kom ihåg att säkerhet går först. Om dina solceller är placerade på ett högt eller brant tak, överväg att anlita ett företag med kunnig och utbildad personal för att sköta rengöringen åt dig.

Ta bort snö om möjligt

Under vintermånaderna kan snö som samlas på dina solceller bli ett problem. Även om solceller som monteras här i Norden är utformade för att tåla olika väderförhållanden, är ett tjockt lager snö på solcellerna aldrig att föredra.

Om du har möjlighet och lämplig säkerhetsutrustning är det alltid fördelaktigt att ta bort snön från solcellerna. Detta bör dock göras med försiktighet för att undvika att skada anläggningen eller riskera att du skadar dig.

Ligger det endast ett litet lager snö på solcellerna är det dock inget du behöver oroa dig för. Det är först när det handlar om större mängder snö som detta blir aktuellt.

Genomför årliga kontroller av dina solceller

Årliga kontroller av dina solceller är en viktig del av underhållet. Detta hjälper till att upptäcka eventuella problem i tid och säkerställa att systemet fungerar optimalt.

Vid en årlig kontroll bör du först och främst lita på ditt sunda förnuft och göra en visuell inspektion av solcellerna. Se efter tecken på uppenbara skador, som sprickor eller skador på panelerna. Missfärgningar kan vara ett tecken på att cellerna börjar åldras och kan behöva ersättas.

Kontrollera också kablar och anslutningar. Lösa eller skadade kablar kan orsaka strömavbrott och minska systemets effektivitet. Om du ser några lösa kablar, bör du kontakta en professionell för att åtgärda problemet.

Växelriktaren, som omvandlar likström från solcellerna till växelström som kan användas i ditt hem, bör också kontrolleras regelbundet. Om växelriktaren visar några varningstecken, som felkoder eller blinkande lampor, kan det vara ett tecken på att något är fel.