Hänger demokrati och jämlikhet samman?

Hänger demokrati och jämlikhet samman?

Demokrati och jämlikhet är två begrepp som ofta kopplas samman. Men varför är det så? I denna artikel kommer vi att titta närmare på sambandet mellan demokrati och jämlikhet och varför det är så viktigt att de två begreppen hänger samman. Vad innebär jämlikhet och...
Hur skapar man en inkluderande miljö i skolan?

Hur skapar man en inkluderande miljö i skolan?

Skolan är en plats där alla elever ska känna sig välkomna och inkluderade. Det är viktigt att skapa en miljö där mänskliga rättigheter respekteras och där alla elever har samma möjligheter att lära och utvecklas. I denna artikel kommer vi att titta på hur man kan...