MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Lokalt

 
Den lokala dialogprocessen sker mellan kommunen och civilsamhället. När dialogprocessen är avslutad och överenskommelsen signerad utgör den en grund för den för den fortsatta dialogen mellan kommunen och det lokala civilsamhället.

Ofta är fler än en eller fler av kommunens nämnder inblandade och såväl politiker som tjänstemän. På det lokala planet är det inte heller säkert att dialogen endast rör det sociala området. De flesta kommuner som har överenskommelser har inte gjort skillnad på exempelvis överenskommelsen inom det sociala området och den på integrationsområdet, utan man har en gemensam som anger hur dialogen ska fungera mellan kommunen och civilsamhället lokalt.

En lokal dialogprocess kan komma till stånd först när båda parter är villiga att delta. Och för att civilsamhället ska vara delaktigt räcker det inte att endast en eller ett par föreningar ansluter, utan det måste finnas en bred representation av civilsamhället i kommunen.

Läs mer om hur en lokal dialogprocess kan gå till i dessa berättelser och få guidning till hur en dialogprocess fungerar i metodstödet. På Sverigekartan kan du se var i landet det redan finns lokala överenskommelser.

För att läsa en kartläggning av lokala överenskommelser, klicka här.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-08-15.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se