MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Vad är en dialogprocess?

 

En dialogprocess är tiden före en signerad överenskommelse där syftet är att få ett underskrivet dokument. Denna process kan initieras av både idéburna och det offentliga. Dialogprocessen påbörjas efter att lokala eller regionala aktörer enas kring behovet av en överenskommelse.

En ungefärlig tidsaxel för en dialogprocess kan se ut enligt följande:
•    Förfas inleds. Parter identifieras och inledande möten hålls.
•    Samlingsfas. Parterna samlas och de idéburna mobiliseras. Gemensamma visioner och rollfrågor kring vad de olika organisationerna representerar identifieras.
•    Formuleringsfas. Överenskommelsen börjar skrivas.
•    Förankrings- och beslutsfas. Innehållet justeras vid behov och partnerna skriver under överenskommelsen.
När överenskommelsen är signerad fortsätter naturligtvis dialogen kontinuerligt mellan parterna. I överenskommelsen anges formerna för den fortsatta dialogen.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-08-15.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se