MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Sociala ekonomin i centrum i Västra Götalands överenskommelse

 
Nyligen togs ett viktigt steg för samverkan på regional nivå i Västra Götalandsregionen. Den 5 december 2014 skrevs den regionala överenskommelsen under.

Initiativet till dialogprocessen kom från aktörer inom den sociala ekonomin. Tidigare samarbets- och samverkansformer hade skapat viss skepsis, men två processledare, Camilla Olsson (t.h. i bild), affärsutvecklare Coompanion Fyrbodal, och Birgitta Adler (t.v.), handläggare kultursekretariatet, skulle vara djupt involverade i det som slutligen blev en regional överenskommelse.Birgitta Adler och Camilla Olsson

Sedan 1998 har Västra Götalandsregionen haft ett råd för den sociala ekonomin. Således var en viss plattform för samverkan redan upparbetad. Ett handlingsprogram utvecklades sedan 1999. Till handlingsprogrammet fanns inga medel kopplade, men det var ett viktigt steg ifråga om legitimitet och för att få de olika parterna att förstå varandras världar.

– Under dialogprocessen har det varit viktigt att förstå vilka värden och målbilder de olika parterna bär på. Vi utgick från de sex principerna efter diskussioner. I början förstod vi inte varandras sätt att tänka kan man säga. Regionen uttrycker sig på ett visst sätt, medan den sociala ekonomin inte är lika intresserad av till exempel formalia och papper, förklarar Adler.
– Ett problem var att många som deltog på de inledande mötena nästan hade blivit kommenderade dit. Det fanns en frustration eftersom de inte riktigt förstod varför de var där. Många hade inte koll på överenskommelsen sedan tidigare, menar Olsson.

När processen väl kom igång tillsattes en skrivargrupp på sex personer, tre var från den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. Värdegrundsdiskussionen hade landat och en gemensam vilja formulerats. De olika förankringsvägarna har varit snåriga, både inom regionen och den sociala ekonomin, vittnar processledarna om. Ett genombrott var dock att politiker i regionen tydligt visade att en överenskommelse var eftersträvansvärd.
– Politikerna talade plötsligt i termer av att något måste hända efter att diskussionerna hade pågått i två år. Någon ville att pengar skulle avsättas för att nå målet efter att ha lagt ner så mycket tid. Det var viktigt, anser Olsson.

Nu finns det en signerad överenskommelse och målen i den är tydliga:

  • att tillsammans arbeta fram en hållbar utveckling genom sociala, ekonomiska och ekologiska lösningar.
  • att tillvarata invånarnas engagemang och delaktighet utifrån individ- och organisationsperspektiv.
  • att arbeta för mångfald i entreprenörskap.
  • att skapa strukturer för samverkan med ömsesidig respekt.
  • att inspirera till samarbete.
  • att regionen har ett enhetligt förhållningssätt gentemot den sociala ekonomin.

 

De båda parterna möter olika utmaningar när målen ska uppnås. Camilla Olsson talar om att de små organisationerna inom den idéburna parten måste kunna känna sig som röstbärare och att ”överenskommelsen även handlar om att aktörer inom den sociala ekonomin måste hitta varandra”. Detta medan Birgitta Adler efterfrågar att den sociala ekonomin måste finna former för att kunna ta ett ansvar och bli en kompetent motpart.

Rent konkret riktas fokus på att bygga strukturer, både internt och i den sociala ekonomin. Ledordet för den nuvarande fasen är kunskapsspridning när den sociala ekonomin och regionen nu har en stabil plattform att stå på genom överenskommelsen.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-12-18.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se