MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Nu breddas dialogen mellan civilsamhället och regeringen

 
Den 21 februari 2018 signerade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och representanter för det civila samhället en överenskommelse som ersätter den tidigare Överenskommelsen inom det sociala området. Den nya strukturen för samverkan heter NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället).

Den tidigare Överenskommelsen på det sociala området tecknades 2008 för att stärka det civila samhällets självständighet och stödja framväxten av idéburna aktörer inom det sociala området. För att möta behov av dialog och samråd inom fler områden än bara det sociala har regeringen och civilsamhällesrepresentanter under en tid fört samtal om en breddad struktur för samverkan. Syftet med den breddade strukturen är att kunna lösa hinder för samverkan, hitta gemensamma spelregler och åtgärda kunskapsbrister inom olika områden. Den 21 februari signerar regeringen och representanter för det civila samhället en överenskommelse som blir startskottet för en vidareutveckling av samarbetet som inleddes med Överenskommelsen inom det sociala området.

Den breddade strukturen för dialog och samråd etableras genom att en ny överenskommelse sluts. Den tidigare Överenskommelsen på det sociala området avslutas och de cirka 90 organisationer som undertecknat denna tackas för sin medverkan. Den breddade strukturen upprättas mellan regeringen och paraplyorganisationer inom civilsamhället. De organisationer som från början valt att ansluta är Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Ytterligare paraplyorganisationer inbjuds att ansluta.

I praktiken kommer den nya strukturen att vara en resurs för exempelvis metodutveckling och för att arrangera samråd om enskilda frågor, men också för att administrera mer långsiktiga processer och samråd. Den nya stödstrukturens kansli kommer att vara en gemensam resurs och svara för genomförande av beslutad verksamhet. Medan Överenskommelsen inom det sociala området arbetade på tre nivåer – nationellt, regionalt och lokalt – kommer den breddade stödstrukturen för dialog att fokusera på det nationella planet. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 tillfört den breddade överenskommelsen tre miljoner kronor.

Den nya överenskommelsen går att läsa i sin helhet här.

För frågor och mer information:
Hannah Kroksson, ordförande för den idéburna parten, 0735005492 - kroksson@lsu.se

Karin Bergelv, verksamhetsledare Överenskommelsens kansli, 0709206872 - karin.bergelv@overenskommelsen.se

(Sedan den nationella Överenskommelsen avslutades och ersattes med en annan samverkansform på nationell nivå pågår ett arbete med att överlämna Överenskommelsens stödfunktion rörande lokala och regionala dialogprocesser till NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne. För frågor om lokala och regionala processer, kontakta Tora Törnquist, verksamhetsutvecklare på NÄTVERKET via tora@natverket.org eller 0763-93 77 19)

 

Tipsa en vän
Publicerad 2018-02-21.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se