MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Verktyg

 
Överenskommelsen är i sig ett verktyg för bättre samverkan mellan det offentliga och idéburna på nationell, regional och lokal nivå. För att tydliggöra värdet av dialogen och potentialen i en överenskommelse bistår kansliet med följande verktyg:

Spelet Komma överens

Komma överens är ett spel om att skapa nya samarbeten för att lösa gemensamma utmaningar. Genom att byta roller arbetar spelarna tillsammans för att knyta nya kontakter, hitta samarbeten och analysera vilka parter som behövs för att göra idéer till verklighet. Läs mer om Komma överens här.

Starthjälp

Vill du lära dig mer om Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting? Vill du få inspiration att ta fram en lokal Överenskommelse i din kommun? Då ska du boka en samtalsledare från Överenskommelsen. Vi medverkar gärna vid möte med representanter från kommun och lokalt föreningsliv för att presentera hur en lokal Överenskommelse kan bidra till samhällsutvecklingen och stärka den lokala demokratin. Vi ger också konkreta förslag och tips på hur ni kan komma igång med den lokala processen. Ni kallar till möte och står för arrangemanget. Vi står för innehållet i samråd med er. Välkommen med din förfrågan via telefon 08-23 31 30 eller e-post till kansliet.

Processledare

Behöver ni en processledare för er dialogprocess? Kansliet kan bistå med en extern processledare med erfarenhet från tidigare dialogprocesser. Vill ni ha en egen processledare med förankring lokalt eller regionalt kan kansliet även hålla en processledarutbildning. Utbildningen är helt gratis och kan vara ett utmärkt sätt att få igång en dialogprocess med hjälp av en utomstående person.

Metodstöd

Lokala och regionala överenskommelser kan se ut på en rad olika sätt. Ibland kan det vara svårt som processledare att veta vad nästa steg i arbetet. Det är i första hand lokala och regionala processledare som är målgruppen för detta metodstöd, i syfte att ge handfasta tips och inspiration kring frågor om vad som kännetecknar och ligger bakom lyckade överenskommelser. Andra som är intresserade kan dock använda metodstödet till att få en inblick i de utmaningar som processledare möter ute på fältet. Läs mer om metodstödet här.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-08-14.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se