MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Material att ladda ner

 

Överenskommelsen

En ”populärversion” av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Beskriver dokumentets vision och de sex principerna som parterna kommit överens om. Beskriver även respektive parts åtaganden. Detta dokument finns också i en lättläst version som är framtagen tillsammans med Centrum För Lättläst.

Guide till en överenskommelse

Lokala och regionala överenskommelser kan se ut på en rad olika sätt. Som involverad i dialogprocesser är det inte alltid klart vad som är nästa steg i arbetet. Det är i första hand lokala och regionala processledare som är målgruppen för detta metodstöd, i syfte att ge handfasta tips och inspiration kring frågor om vad som kännetecknar och ligger bakom lyckade överenskommelser. Andra som är intresserade kan dock använda metodstödet till att få en inblick i de utmaningar som processledare möter ute på fältet.

Överenskommelsen - en plattform för möten och samverkan

Detta är ett informationshäfte som komplement till Överenskommelsens tematiska studie 2015. Reflektioner och exempel från det nationella, regionala och lokala perspektivet.

Fem år med Överenskommelsen

Denna rapport sammanfattar i korthet Överenskommelsens första fem år. Flera lokala och regionala överenskommelser har slutits och samråd och dialog mellan parterna har ökat för varje år, på såväl nationell som på regional och kommunal nivå. Rapporten visar också att Överenskommelsen är viktig för kommuners och regioners arbete med att utveckla samverkan med civil-samhället. De idéburna organisationerna har lyfts fram och fått större erkännande och Överenskommelsen har ofta fungerat som en dörröppnare.

Inspirationsmaterialet Samråd

Ett inspirationsmaterial som visar exempel på vad Överenskommelsen har inneburit för de olika parterna. Materialet visar också på möjligheter och hinder för att genomföra Överenskommelser på lokal och regional nivå. Förhoppningen är att materialet ska ge en bild av vad Överenskommelsen fört med sig, och också inspirera alla engagerade inom stat, kommuner, landsting, regioner och idéburna organisationer att bidra med tankar och idéer till de kommande årens arbete.

Inspirationsmaterialet Samtal och Samverkan

Ett inspirationsmaterial för idéburna organisationer, politiker och tjänstemän som vill skapa dialog och utveckla välfärden tillsammans. Materialet ger en grundläggande kunskap om Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Artiklarna kan läsas som diskussionsunderlag där forskare, politiker och organisationsföreträdare ger fakta och olika exempel på samverkan, dialogen och erfarenheter från processen. Materialet kan inspirera till att hitta era svar på hur ni ska göra för att få en bättre samverkan mellan det offentliga och de idéburna.

Den årliga uppföljningsstudien

Ersta Sköndal Högskola har fått i uppdrag att genomföra en årlig studie av överenskommelsearbetet under åren 2009-11. Studien kommer genomföras i tre faser där den första lägger grunden för studien, den andra blickar ut på kommunal nivå och den tredje blir framför allt en uppföljning av vad som hänt under perioden. Resultat kommer presenteras här på hemsidan efter hand.

Tematiska studier

Den första tematiska studien är en kunskapsöversikt om särart och mervärde. Den andra studien heter Staten och det civilasamhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle. Den tredje tematiska studien behandlar fem internationella exempel på samverkansmodeller. Den fjärde tematiska studien är en film, medan den femte handlar om frågan om vad som krävs för samverkan, utifrån fem konkreta exempel.

Informationsfolder om Överenskommelsen

Denna folder sammanfattar i korta ordalag vad den nationella Överenskommelsen inom det sociala området är.

Material på engelska

Överenskommelsen på engelskaThe Agreement in English.

 

Europakoden

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Tipsa en vän
Publicerad 2014-11-30.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se