MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Internationellt

 

Det finns flera internationella motsvarigheter till den svenska Överenskommelsen. Trots att förutsättningarna för de idéburna organisationerna och deras roll, regelverk och sociala välfärd är olika är vissa teman och strukturer gemensamma för de olika modellerna. Ett exempel på en process som liknar Överenskommelsen är engelska The Compact.

Tematisk studie med internationella exempel

Både före och efter att Överenskommelsen i Sverige signerades har liknande samverkansformer mellan det offentliga och idéburna introducerats i andra europeiska länder. I den tematiska studien Överenskommelsen som verktyg för att möta samhälleliga utmaningar beskrivs och jämförs samverkansmodeller i England, Polen, Estland, Danmark och Flandern. Författaren Jonas Andersson var när studien skrevs masterstudent vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV på Linköpings universitet. Den tematiska studien går att beställa här.

Överenskommelsens internationella konferens

Den 4 november 2014 höll Överenskommelsens kansli en konferens med syftet att belysa och öka erfarenhetsutbytet mellan olika samverkansmodeller i Europa. Konferensen samlade runt 150 deltagare, däribland föreläsare från Danmark, England, Belgien/Flandern, Estland och Polen.

För att ta del av dokumentationen från konferensen, klicka här.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-08-20.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se