MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Forskning

 
Akademiska undersökningar av relevans för Överenskommelsen spänner över en rad olika ämnesområden. Nedan finner ni en mindre sammanställning och några av de olika ingångar som är intressanta för Överenskommelsen inom forskningen.

I ett generellt perspektiv är mycket av den samhällsvetenskapliga forskningen inom ämnen som statsvetenskap och ekonomi relevant för det område som överenskommelserna verkar inom. Ett försök att hitta rapporter och böcker som mer tydligt fokuserar just frågan om samverkan och politisk påverkan blir bara det ganska omfattande.

Överenskommelsen är ett försök att skapa en arena där det offentliga och de idéburna organisationerna kan lära sig om varandra men också om hur samverkan kan utvecklas och förbättras. Nedan följer några texter om överenskommelserna i sig själva.

Demokratissyn

En grundläggande frågeställning är vilken syn på demokrati som används. Den svenska folkstyrelsen realiseras genom att folket röstar i allmänna val och därigenom skapar politiska mandat som ska representera folkets åsikter, nationellt, regionalt och lokalt. Detta system kallas därför den representativa demokratin. En annan form av demokrati är den där organiserade intressen påverkar den representativa demokratin eller där samtal mellan de organiserade intressena och de folkvalda och deras tjänstemän förs löpande. Den kallas ibland för den deliberativa eller den samtalande demokratin.

Överenskommelserna befinner sig i gränslandet mellan dessa två former av demokrati och utgår från idén att det är bäst för samhället om de kan verka parallellt. Och den grundläggande frågan är hur de negativa effekterna av denna balans kan minskas och hur de positiva kan stärkas. Här finns ett antal böcker och rapporter inom statsvetenskapen. Följande texter utgör en god ingång i frågeställningarna.

  • Dahl Robert A. ”Who Governs?”
  • Lewin Leif, ”Samhället och de organiserade intressena
  • Hermansson, Jörgen  ”Politik som intressekamp: Parlamentariskt beslutsfattande och organiserade intressen i Sverige”
  • Rothstein, Bo ”Vad bör staten göra?”
  • Petersson Olof, Anders Westholm & Göran Blomberg ”Medborgarnas makt”.  1989, 390 s., ISBN 91-7798-224-X.
  • Petersson Olof,  ”Maktens nätverk. En undersökning av regeringskansliets kontakter.” 1989, 196 s., ISBN 91-7798-259-2.
  • Petersson Olof, "Makt i det öppna samhället". 1989, 178 s., ISBN 91-7798-302-5.
  • Jacobsson Bengt, ”Konsten att reagera. Intressen, institutioner och näringspolitik.” 1989, 155 s., ISBN 91-7798-290-8.
  • Naurin Daniel, “Lobbyism, korporatism eller den stängda dörrens politik? Institutionella reformer för och mot organiserade intressen
  • Lundquist Lennart, “Medborgardemokratin och eliterna”
  • Wohlgemut Daniel "Den responsiva demokratin? - effekter av medborgarnas delaktighet i den lokala demokratin"
  • Scaramuzzino, R. & Wennerhag, M. (2013) “Influencing politics, politicians and bureaucrats: Explaining differences between Swedish CSOs’ strategies to promote political and social change”

New Public Management

En annan gren av forskningen ägnar sig åt vilka styrsystem som används och vilka konsekvenser det får. Denna inriktning kan kallas förvaltningsforskning, och ligger i gränslandet mellan politik och ekonomi. Ett centralt fokusområde här är styrningsparadigmet New Public Managament (NPM) och det som eventuellt blir följden av detta synsätt.

 • Johansson, S (2001) Självständiga rörelser eller kommunala underleverantörer – ideella organisationers roll i välfärdssystemet. Göteborg: CEFOS. (139 sid)
 • Johansson, S (2005) Ideella mål med offentliga medel – Förändrade förutsättningar för ideell välfärd. Stockholm: Sober Förlag. (206 sid)
 • Johansson, S (1998) Från kontaktskapande till kontraktsskapande verksamhet - en analys av Göteborgs kommuns samverkan med ideella organisationer inom kris och missbruk 1968-98. Uppsats för nätverkskonferensen för forskning om den nordiska frivilligsektorn i Reykjavik augusti 1998.
 • Torfing, Jacob and Peter Triantafillou, Center for Democratic Network Governance, Department of Society and Globalisation, Roskilde University, Denmark “What's in a name? -  Grasping New Public Governance as a political-administrative system”
Tipsa en vän
Publicerad 2014-08-14.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se