MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Roller

 
För att kunna föra en dialog måste parterna kunna förstå varandras världar. Detta är en fråga om roller.

Att olika parter möts kan ibland innebära stora utmaningar. Parterna kommer från olika sektorer och har inte sällan olika sätt att se på världen. För att förstå varandras världar krävs det en förståelse de drivkrafter och förutsättningar som präglar respektive sektor. Först då kan man börja tala samma språk och närma sig varandra i samförstånd och med förvissning om att man pratar om samma saker.

Samverkan bygger på ömsesidighet. I detta ingår tydlig rollfördelning och att ha respekt för olika kontexter. Överenskommelsen vilar på en önskan om jämlikhet och respekt. Att alla beslut ska tas i konsensus är ett uttryck för detta. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att maktförhållanden i fråga om resurser och inflytande alltid finns mer eller mindre tydligt uttalat och det måste parterna förhålla sig till. Ett bra sätt är att regelbundet prata om det.

En skiss över de vanliga föreställningarna om rollfördelningen kan se ut enligt följande:

De offentligas förutsättningar och förväntade rollermodell

  • Lagar och regler
  • Tydlig hierarki
  • Ansvar
  • Rättssäkerhet

 

De idéburnas förutsättningar och förväntade roller

  • Realisera en idé eller ett ideal
  • Skapa en identitet
  • Skapa meningsfullhet
  • Värdebaserat

 

Den nationella Överenskommelsen är en mötesplats och ett pågående samtal mellan tre parter om gemensamma samhällsutmaningar på sociala området. Den ägs av tre parter som också bildar styrgrupp för kansliet:

Idéburna organisationers samordningsgrupp http://www.ideburna.se

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) http://www.skl.se

Regeringskansliet http://www.regeringen.se

Tipsa en vän
Publicerad 2014-08-15.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se