MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Regionalt

 
I en regional överenskommelse är de idéburna organisationernas motpart regionen/landstinget. Hur parterna representeras i en dialogprocess kan se olika ut, viktigt är att förankringen inom respektive part är bred.

Den regionala dialogprocessen sker på regional eller landstingsnivå. Sverige består av 20 regioner/landsting och några av dessa har genomfört eller påbörjat processer för att få till stånd en regional överenskommelse.

Överenskommelsen mellan det offentliga och civilsamhället på regional nivå omfattar ofta ett större område än det sociala. Man gör alltså inte skillnad på överenskommelsen inom det sociala området och på integrationsområdet. De idéburna organisationernas motpart på regional nivå är regionen. Sveriges regioner utgörs med undantag för Gotland av Landsting. Region Gotland är en kommun.

Regionen ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor, men även för den regionala utvecklingen samt för  EU:s strukturfondsprogram och  för regional transportinfrastruktur. Det högsta beslutande organet i regionen är regionfullmäktige och den verkställande politiska ledningen är regionstyrelsen.

För att få till stånd en väl förankrad dialogprocess är det viktigt att ha med representanter från den politiska ledningen i regionen. Precis som det är viktigt att ha en bred representation från civilsamhället. Den regionala överenskommelsen kan många gånger fungera som inspiration för lokala överenskommelser i regionens kommuner. Ett exempel på en regional överenskommelse är den i region Skåne. Där representerades de idéburna organisationerna av Social Ekonomi Skåne (numera NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne) under dialogprocessen. Och precis som med den nationella Överenskommelsen kan idéburna organisationer ansluta sig till överenskommelsen i Skåne efterhand.

Se kartan för att få veta vilka regioner som har egna överenskommelser.

 

Tipsa en vän
Publicerad 2014-08-15.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se