MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Nationellt

 
En av Överenskommelsens sex principer är den om dialog. Dialogen är avgörande för att få fram en överenskommelse. På nationell nivå sker dialogen mellan de parter som gemensamt tog fram Överenskommelsen 2008. Under 2015 och 2016 sker dialog på nationell nivå bland annat genom den pågående samtalsserien SAMTAL PÅGÅR.

Den dialog som pågår idag är en fortsättning av den som en gång ledde fram till Överenskommelsen med start 2007 mellan regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Socialdepartementet), ett 90-tal organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Dialogen är framför allt det samtal som pågår löpande i den gemensamma arbetsgruppen (GAG) där alla parter finns representerade. De idéburna organisationerna representeras av den sammanslagning som kallas Idéburna, vars medlemmar årligen väljer en samordningsgrupp (SOG) som sedan utgör de idéburnas ledamöter i GAG. Idéburna organisationer som ställer sig bakom Överenskommelsen kan ansluta sig efterhand.

Under 2015 har dialogen vitaliseras ytterligare genom bland annat olika möten och spelträffar. Dialogträffar kommer Överenskommelsen fortsätta att arbeta med även under 2016, då temat är mötesplatser på regional nivå.

SAMTAL PÅGÅR

Detta är ett sätt att vitalisera dialog. SAMTAL PÅGÅR är en samtalsserie som inledes med en tvådagarsträff i oktober 2015. Serien pågår till slutet av våren 2016. Syftet är att samtala om Överenskommelsens framtid och relevans, sju år efter signeringen. Under våren 2016 kommer det äga rum två träffar inom ramarna för samtalsserien. Mer om detta, inbjudan och syfte kommer framöver.

SAMTAL PÅGÅR är en av flera aktiviteter med målet att få en bred och levande dialog på nationell nivå och en ökad samverkan i praktiken, men Överenskommelsen som utgångspunkt. Hör gärna av dig till kansliet om du undrar något om SAMTAL PÅGÅR.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-08-15.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta på 08-233130 eller

info@overenskommelsen.se