Studiecirkel runt Samtal & Samverkan

För dig som vill lära mer om dialogprocesser och Överenskommelsen har det nu lagts upp en ny studiecirkel på studieförbundet Bildas hemsida om Överenskommelsen. Som material används  Samtal & Samverkan. Man kommer också att använda sig av lokala överenskommelser och annat material som finns på vår hemsida. Du finner cirkeln på http://www.bilda.nu/overenskommelsen. För mer information kontakta Ingela Bergström.