MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Om Sveriges Kommuner och Landsting

 

”Civilsamhället är en kraft för demokratisk förankring och vitalisering, för lokal och regional utveckling och för välfärdens förnyelse. Ett gott samspel mellan offentlig sektor och civilt samhälle är centralt för en god samhällsutveckling.”

Sveriges Kommuner och Landsting medverkade i dialogen och anser att det synsätt på den idéburna sektorn som kommer till uttryck i den nationella Överenskommelsen stämmer väl överens med SKL:s utvecklingsarbete. Detta syftar till att stödja kommuner, landsting och regioner som vill fördjupa samverkan mellan det offentliga och det civila samhället.
Den nationella Överenskommelsen kan bidra till framväxten av lokala och regionala initiativ till dialog och överenskommelser, som tar hänsyn till de skiftande förhållandena inom kommuner och landsting.

För att läsa mer om SKL:s arbete rörande civilsamhället och Överenskommelsen, klicka här.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-09-24.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta på 08-233130 eller

info@overenskommelsen.se