MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Om regeringen

 

 I regeringsbeslutet om att inleda en dialogprocess , den 6 december 2007, skriver regeringen:

”En självständig och oberoende ideell sektor är en viktig garant för demokrati och mångfald”

I Överenskommelsen anges huvudmålet att stärka de idéburnas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården samt omsorgen.

”Utgångspunkten för Överenskommelsen är att erkänna, synliggöra och stärka de idéburna organisationernas omistliga roll i det svenska samhället”.

Regeringens avsikt är bl.a. att

  • stärka människors egenmakt
  • bidra till att den sociala ekonomin utvecklas
  • bidra till goda förutsättningar för idéburna aktörer
  • belysa vilka hinder som finns för att sektorns hela potential ska kunna utvecklas
  • utveckla välfärden.

 

Regeringen har upprättat en hemsida där arbetet med dialogen, Överenskommelsen samt dialogen inom integrationsområdet finns beskrivet.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-11-17.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se