MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Lagar

 
Överenskommelsen inom det sociala området påverkas av den befintliga lagstiftningen. Det är framförallt två lagområden som är relevanta och har en direkt inverkan på Överenskommelsen på grund av dess inriktning på sociala frågor.

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlagen rör de rättigheter människor i Sverige har inom det sociala området. I lagens första paragraf förklaras syftet med lagen vara att:

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

    • ekonomiska och sociala trygghet,
    • jämlikhet i levnadsvillkor,
    • aktiva deltagande i samhällslivet

Lagen klargör också att Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska dessutom bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Socialtjänstlagen i sin helhet kan du läsa här.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer:

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

LSS i sin helhet går att finna här.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-09-25.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se