MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Om de idéburna

 

”Det vi har gemensamt och som utgör kärnan är att vi frivilligt valt att gå samman kring idé och värdegrund och att allmännytta eller medlemsnytta är vår främsta drivkraft. ”

90 organisationer bjöds in till den inledande dialogen om Överenskommelsen. 74 organisationer har fram till idag (december 2014) anslutit sig och skrivit under Överenskommelsen. De anslutna organisationerna kan välja att ingå även i den samordningsgrupp av idéburna organisationer där man utser representanter till den gemensamma arbetsgruppen för uppföljning av Överenskommelsen. Samordningsgruppen utser sex representanter som har till uppgift att företräda de idéburna organisationernas intresse i den fortsatta dialogen med de andra två parterna (regeringen och SKL).

Se en fullständig lista över anslutna organisationer.

De idéburna organisationerna ser Överenskommelsen som en möjlighet att tydliggöra organisationernas roll i samhället, och att stärka samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga.

Organisationerna vill bland annat:

  • Bidra till att utveckla demokrati och välfärd
  • Att stat och kommun strukturerat och återkommande ska vara lyhörda för organisationernas erfarenheter
  • Att SKL aktivt medverkar i alla faser av Överenskommelsearbetet, men särskilt där kommuner, landsting och idéburna organisationer måste samverka för att förverkliga Överenskommelsen.

 

De idéburna organisationernas samordningsgrupp har en webbplats som går att besöka här.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-11-17.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se