MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Berättelser

 

Runt om i landet pågår diskussioner om en bättre samverkan mellan de idéburna organisationerna och det offentliga. Det handlar mycket om att öka kunskapen om vad organisationerna gör, förutsättningarna för deras arbete och om hur det offentliga kan involvera och öppna för en mer jämbördig dialog med olika organisationer. I det här avsnittet samlar vi berättelser från olika överenskommelser och dialogprocesser som pågår ute i landet.

För att få en mer översiktlig bild över var dialogprocesser och överenskommelser finns, klicka här.

Sociala ekonomin i centrum i Västra Götalands överenskommelse

Västra Götalandsregionen. Den 5 december 2014 skrevs den regionala överenskommelsen under. Läs mer om processledarnas bild av processen fram till överenskommelsen och vad målen är med den här.

Lokal överenkommelse i Kumla

I Kumla har det offentliga länge haft ett gott samarbete och olika samverkansformer med idéburna organisationer. Sedan augusti 2014 har man även en lokal överenskommelse. Läs mer om hur överenskommelsen kom till här.

Dialogprocess i Svalövs kommun

Under en konferens i Eslöv i mars 2014 som arrangerades av KIM-projektet, Nätverket social ekonomi Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gavs möjligheten att lyssna till berättelsen om dialogprocessen i Svalövs kommun. Läs vad Anna Fritzheimer från kommunen och Henrik Wachtmeister från föreningen LOBIS berättade här.

Processledare berättar

Under 2014 intervjuade kansliet ett antal processledare runtom i landet. Syftet var att få processledarna att reflektera över de egna processerna, dela med sig av sina erfarenheter kring utmaningar och samtidigt understryka framgångsfaktorer för en lyckad överenskommelse. De intervjuade processledarna:

Tipsa en vän
Publicerad 2014-08-15.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se