MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Ansluta organisationer

 

Vad innebär det att ansluta sin organisation?

Idéburna organisationer kan ansluta sig till Överenskommelsen. En organisation ansluter sig till Överenskommelsen genom undertecknande av behöriga företrädare för organisationen. Undertecknandet innebär att organisationen ansluter sig till Överenskommelsen i sin helhet. Här finns mer information om Överenskommelsen, och här kan du se en lista över organisationer som har skrivit under den.

Hur gör man?

Vill din organisation ansluta sig till Överenskommelsen ska ni skriva under en anslutningsblankett. Blanketten ska sedan skickas till Överenskommelsens kansli. Efter det sänds blanketten vidare till registratorn vid Kulturdepartementet. En förutsättning för undertecknandet är att organisationens beslut om att ansluta sig till Överenskommelsen är fattat i enlighet med organisationens stadgar. Blanketten och instruktioner finns här.

Arbetet efter anslutningen

Samordningsgruppen (SOG) representerar den idéburna parten i Överenskommelsens styrgrupp Gemensamma arbetsgruppen (GAG). För att aktivt kunna delta i det praktiska arbetet med Överenskommelsen på nationell nivå finns också möjligheten att skriva under Beslut om samverkan. Medan anslutningsblanketten ovan är en generell signering av Överenskommelsen handlar Beslut om samverkan om att ingå i den samverkan som sker tillsammans med andra idéburna organisationer. Det är organisationerna som skrivit under Beslut om samverkan som väljer representanter i SOG.

Frågor och funderingar

Kontakta kansliet om du vill ansluta en organisation till Överenskommelsen eller om du har frågor kring processen.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-09-25.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta på 08-233130 eller

info@overenskommelsen.se