MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Bakgrund

 
Om Överenskommelsen

Ladda ner Överenskommelsen
Lättläst version av Överenskommelsen
Grafisk manual för Överenskommelsen
Överenskommelsen in English

Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting bygger på sex principer om samverkan: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Samverkan kommer att utvecklas utifrån parternas egna och gemensamma åtaganden och åtgärder, vilket sker inom en gemensam arbetsgrupp och med stöd av ett kansli.

Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting beslutades av regeringen den 23 oktober 2008, efter en dialog med ett 90-tal inbjudna organisationer.

Det viktigaste målet med Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare. Syftet är också att utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer av hälso- och sjukvård samt omsorg.

I Överenskommelsen finns sex gemensamma principer som grund för samverkan: principen om självständighet och oberoende, principen om dialog, principen om kvalitet, principen om långsiktighet, principen om öppenhet och insyn samt principen om mångfald.

Principerna ska ses över och vid behov revideras vart femte år.

I Överenskommelsen gör parterna olika åtaganden, varav några är gemensamma. Åtagandena revideras vart tredje år. För att uppfylla åtagandena genomförs en rad åtgärder. De åtgärder respektive part åtar sig redovisas varje år vid den årliga konferensen.

Arbetet med att följa upp Överenskommelsen leds av en gemensam arbetsgrupp där de tre parterna finns representerade. Till sin hjälp har gruppen ett kansli som bland annat arbetar med att sprida kunskap och information om Överenskommelsen. Kansliet planerar och genomför det parternas arbetsgrupp beslutar. Överenskommelsen utvärderas med en årlig uppföljningsstudie samt en årlig tematisk studie.

Historien om Överenskommelsen

Den 31 mars 2008 presenterades en första version av Överenskommelsen. Den hade tagits fram i dialog mellan regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Socialdepartementet), ett 90-tal organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Processledare var Peter Örn. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har informerats om innehållet, haft möjlighet att påverka och har ställt sig bakom de gemensamma principerna.

Regeringen beslutade den 23 oktober 2008 om Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och SKL. Den undertecknades av statsråden Nyamko Sabuni, Göran Hägglund och Maria Larsson.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-09-25.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se