Överenskommelsens sex principer

I Överenskommelsen finns sex gemensamma principer som grund för samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga. Principerna handlar om:

Överenskommelsen i sin helhet finns att ladda ner här nedan:

Ladda ner Överenskommelsen

In English