Parter

Överenskommelsen är framtagen av tre parter. Dessa är: