Filmer om Överenskommelsen

Här följer tre korta filmer som berättar vad Överenskommelsen är, vilken betydelse den har på nationell nivå samt om arbetet i Region Skåne. Filmerna kan till exempel fungera som diskussionsunderlag i politikergruppen eller på föreningsträffen.

Inför en uppföljningskonferens träffade dåvarande verksamhetsansvarig, Hanna Broberg, Urmo Kübar som jobbar med den estniska motsvarigheten till Överenskommelsen.

Den här filmen spelades in under den första uppföljningskonferensen och ger också en god sammanfattning av arbetet med Överenskommelsen.