MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Se konferensen "Få koll på civilsamhället" i efterhand

 
Igår arrangerades halvdagskonferensen "Få koll på civilsamhället – regionala kartläggningar för förändring". Under dagen presenterades bland annat kartläggningar från Norrbotten och Skåne, vilket öppnade för diskussioner om vilka verktyg som kan användas för att förstå den idéburna sektorns potential.

Halvdagskonferensen arrangerades av Överenskommelsen, Social Ekonomi Övre Norrland och NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne i Folkbildningsrådets lokaler i Stockholm.

Inledning av Karin Bergelv, verksamhetsledare på Överenskommelsens kansli.

 

Presentation av Norrbottens kartläggning
I Norrbotten har Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) genomfört en kartläggning av civilsamhället för att skapa en överblick av dess verksamheter och samhällsnytta. Resultaten visar att Norrbottens civilsamhälle är variationsrikt vad gäller organisationernas storlek, syften, aktiviteter och villkor. Organisationerna spelar en viktig roll för regionens sociala och ekonomiska utveckling i rollen som röstbärare för olika grupper av människor, som leverantörer av olika tjänster till medlemmar och samhälle, samt som innovatörer av nytänkande lösningar på samhälleliga och organisatoriska utmaningar.

Malin Lindberg, forskare med fokus på inkluderande innovation och organisation
Ingvar Rönnbäck, VD ADEP - Another Development Perspective AB och ordförande för Another Development Foundation
Ylva Löwenborg, ordförande för Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN)

(se hela kartläggningen här.)

Presentation av Skånes kartläggning
På tio år har idéburen sektor i Skåne växt med nästan 30 procent sett till antalet registrerade organisationer. Idag anställer sektorn i Skåne över 25 000 personer och har en omsättning på över 17 miljarder kronor. Då är alla miljontals ideella arbetstimmar inte ens inräknade. NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne har i sin kartläggning analyserat siffrorna och bakomliggande orsaker till ökningen. I presentationen diskuteras framgångsfaktorer för idéburen sektor i Skåne och hur kartläggningar kan användas som ett verktyg för att stärka sektorn.

Tora Törnquist, verksamhetsutvecklare NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Christoph Lukkerz, regional strateg NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

(se hela kartläggningen här.)

Tipsa en vän
Publicerad 2018-03-21.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se