MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Processledare berättar: KarinMalin Ekström, Västernorrland

 
När Överenskommelsens kansli intervjuar KarinMalin Ekström har Västernorrlands dialogprocess nyss gått in i ett skede av skrivande och formulering. Processen inleddes i december 2011 med ett stormöte som sedan följdes av ett mindre möte. De som ville fortsätta att driva processen vidare efter dessa möten utgjorde därefter en arbetsgrupp som sedan när dialogprojektet fick finansiering kom att utgöra en styrgrupp. Den styrgruppen anställde sedan KarinMalin som processledare på 25 procent.

– Som processledare kan jag tycka att det hade varit lättare om jag varit med från start, men å andra sidan är det viktigt det interna förankringsarbetet i regionen genomförs ordentligt och att den får ta den tid den tar innan man sätter igång en dialogprocess.

I processen i Västernorrland är alla landstingets nämnder representerade, från såväl styrande partier som oppositionen. Det ger en bred förankring.

De organisationer som deltar i dialogprocessen har sett ett stort mervärde i att man genom den organiserar sig som part i större utsträckning än man gjort tidigare. De idéburna som har intresse deltar också i någon av två så kallade tankesmedjor. Den ena diskuterar frågor som rör idéburna utförare och den andra hanterar mer traditionella folkrörelsefrågor och rösbärarrollen.

För löpande information använder KarinMalin bloggen och mailutskick, även om hon märkt att det mest effektiva är att lyfta luren om man vill ha kontakt med folk.

För att få inspiration till processen hade man i mars 2014 ett dialogmöte med medverkan utifrån. Lotta Johansson från Överenskommelsens gemensamma arbetsgrupp kom och representanter för Coompanion genomförde en metod för hur man formulerar sig tillsammans. Något som förstås är viktigt att klara av för att få till stånd en överenskommelse.

Processen i Västernorrland har pågått en tid och KarinMalin har dragit flera viktiga lärdomar av arbetet:

– Det ideala läget för en dialogprocess är att ha processledaren på plats tidigt och att förankringen i landstinget är bred och tydlig. Möjligen kan det vara en fördel att komma lite utifrån som processledare också, att inte vara från orten.

Sedan poängterar hon också att signeringen av överenskommelsen inte är målet, utan början. Det viktiga är att alla känner sig nöjda, därför kan man inte stressa en dialogprocess.

KarinMalin tar upp några viktiga frågor att ha med sig:

  • Hur börjar man? Vilka ska kontaktas?
  • Var är vi, vad gör vi, varför?
  • Vem äger processen?

Att titta lyckade exempel är också ett bra sätt för att hitta inspiration till sin egen process. För att underlätta ytterligare tipsar KarinMalin om att ha en extern utvärderare med från start. Viktigt är också att processens styrgrupp inte är för stor, eller för liten, sju till åtta personer är lagom. Sen kan man som processledare ibland behöva ta nästa steg även om alla inte är helt med på tåget, för att processen inte ska stanna av.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-03-21.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se