MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Processledare berättar: Karin Linkhorst, Linköping

 
Linköping har sedan 2012 en egen lokal överenskommelse som signerats av drygt 100 föreningar och så länge det finns intresse fortsätter man att arrangera signeringsceremonier. Den lokala överenskommelsen i Linköping har den nationella Överenskommelsen som förlaga.

Arbetet som ledde fram till Linköpings överenskommelse inleddes redan 2006 med en motion och 2008 fattades beslutet i kommunfullmäktige om att börja arbeta med ett program för social ekonomi och slutligen en överenskommelse.

Karin Linkhorst, som har stor erfarenhet av föreningslivet, kom med i arbetet med överenskommelsen när en kollega gick i pension. Hon menar att den lokala överenskommelsen fungerar som ”dörröppnare” till både politiker och tjänstemän. Med överenskommelsen i ryggen är det lättare för det lokala civilsamhället att få utrymme och dialog med kommunen. Men det har inte alltid varit lätt att övertyga föreningarna om värdet med en lokal överenskommelse:

– En del föreningar tycker inte de behöver en överenskommelse eftersom de redan har ett gott samarbete med kommunen. Det har varit en pedagogisk utmaning att förmedla värdet i överenskommelsen.

Ett värde som består i saker som att de idéburna organisationerna hittar varandra bättre och kan driva frågor gemensamt samt att det blir en bättre kontinuitet i dialogen mellan kommun och civilsamhälle. Överenskommelsen hjälper också parterna att lyfta blicken från praktiska frågor för att även diskutera strukturer. Och även om dialogen är det viktiga fungerar själva dokumentet som en trygghet då det är framtaget av parterna gemensamt och om någon bryter mot principerna i det så märks det.

I dagsläget har 30 av de 106 föreningar som skrivit under(?) överenskommelsen bildat en referensgrupp som verkar för att utveckla överenskommelsearbetet ytterligare. Gruppen är väl stor för att kunna ha bra diskussioner och har därmed delat in sig i mindre enheter utifrån olika intresseområden.

Ett problem som Karin upplevt i processen kring överenskommelsen är att det många gånger kan vara svårt att komma till beslut:

– Ibland behöver man som processledare driva på lite extra för att processen ska komma framåt och ibland kan det behövas stöd i form av politiska beslut för att komma vidare.

Karin poängterar att det är viktigt att dialogen i inte bara förs med tjänstemän utan även med politiker från kommunen.

– Samtidigt är det viktigt att inte styra för mycket, utan låta processen få ta den tid den tar, för att få ett bra resultat, fortsätter Karin

Att överenskommelsen är en levande process är något Karin trycker på och för att den ska leda framåt är det bra om man har en uppsättning metoder att arbeta utifrån. Det kan handla om till exempel open space. En annan sak som hon tipsar andra processledare om är vikten av dokumentation och uppföljning.

För att få en långsiktig hållbar överenskommelse ger hon även tipset att man ska lägga handlingsplanen för arbetet som en bilaga till själva huvuddokumentet. Detta för att den ska vara lätt att revidera efter uppföljning.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-03-21.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se