MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Processledare berättar: Christoph Lukkerz, Skåne

 
Christoph Lukkerz är en de som, trots Överenskommelsens ringa ålder (5,5 år) kan kalla sig för veteran i överenskommelsesammanhang. Sedan 2006 arbetar han för Nätverket Social Ekonomi Skåne och har sedan han började där varit inblandad i olika lokala medskapandeprocesser. Han var även en av dem som ledde processen som ledde fram till en regional överenskommelse mellan Region Skåne och de idéburna organisationerna i Skåne.

Överenskommelsens kansli träffade Lukkerz på en konferens om kommunalt idéburet medskapande i Eslöv i mars, en konferens där Christoph såg tydliga tecken på att diskussionen om dialog

Christoph Lukkerz (foto: Jack Lukkerz)

och samverkan är på gång och är på rätt väg.
– Det är viktigt, vilket också kom upp på konferensen, att det inte finns några genvägar för att nå en överenskommelse. Man måste igenom dialogen innan man tar fram en överenskommelse och dialogen måste få ta tid.

Han menar att för att nå de avgörande frågorna och inte fastna i administrativa problem som föreningarna kan ha med föreningsregister och att få synas på kommunens hemsida måste parterna i dialogen verkligen fundera över vad en överenskommelse är och vad man vill uppnå med den. Det är bra om föreningarna i en kommun pratar ihop sig tillsammans innan man gemensamt ger sig in i dialogen med kommunens företrädare.

– Många gånger råder det begreppsförvirring kring vad som definierar en överenskommelse. En organisation kan t ex tycka att de har en överenskommelse med kommunen eftersom de fått i uppdrag att sköta en viss verksamhet.

Det som definierar en överenskommelse är att flera idéburna organisationer finns med i dialogen och den ska vara framåtsyftande med samhällsutveckling i fokus. Det är också viktigt att en överenskommelse omfattar samarbete mellan olika delar inom den offentliga parten, nämnder i kommunfallet. En Överenskommelse ska också ha ett ömsesidigt ägarskap och det viktigaste är dialogen. En skriftlig överenskommelse är en garant för att dialogen lever vidare och inte hänger på enskilda tjänstemän, men den är inte ett måste på samma sätt som den kontinuerliga jämlika dialogen mellan den offentliga och den idéburna parten.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-03-21.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se