MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Överenskommelsen i Almedalen

 
Även i år kommer den nationella Överenskommelsen att anordna ett seminarium i Almedalen.

Under årets Almedalsvecka håller den nationella Överenskommelsen följande seminarium:

Från lokalt till globalt samverkan som hållbarhetsfråga

Under 2015 signerades FN:s nya hållbarhetsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. För att målen ska uppnås krävs en kraftsamling från alla samhällets sektorer och agendan lyfter bland annat fram civilsamhället som en avgörande part i arbetet.

Sektorsöverskridande samverkan kommer därmed bli ett allt viktigare verktyg i strävan efter att skapa en mer hållbar värld. Hur kan offentliga och idéburna aktörer hitta ett sätt att möta och samverka med varandra? Hur går en sådan process till och vad har det med hållbarhet att göra? Hur skapas egentligen hållbara och delaktiga samhällen? Hör om det nationella arbetet med agendan och en regional dialogprocess där samverkan varit central.
 
Medverkande
Katarina Sundberg, kanslichef Agenda 2030-delegationen
Anders Öberg, regionråd (S) Region Norrbotten
Ylva Löwenborg, ordförande Social ekonomi övre Norrland

Moderator
Sofia Karlsson från Karlsson & Wiktorsson

Datum och tid
Onsdag 5 juli, 13.00 – 13.45

Plats
Campus Gotland, sal B11, Cramérgatan 3 (strax intill Almedalen)

Förtäring
Kaffe och smörgås
  
Vid sidan av vårt eget arrangemang kommer kansliet också att lyssna till andra seminarier. Det finns även möjlighet att komma med förfrågningar om ni vill att vi berättar mer om Överenskommelsens arbete eller mer allmänt om förutsättningarna för samverkan mellan offentliga och idéburna parter. Har ni ett relevant seminarium på gång och vill att vi medverkar? Kontakta oss via info@overenskommelsen.se.

Tipsa en vän
Publicerad 2017-06-26.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta på 08-233130 eller

info@overenskommelsen.se