MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Nyhetsbrev juni

 
Det sista nyhetsbrevet innan sommarledigheten bjuder på information om ett intressant Agenda 2030-seminarium i Almedalen och en ny lokal överenskommelse.

Almedalen
Den nationella Överenskommelsen kommer att arrangera ett högaktuellt seminarium under årets Almedalsvecka, där Agenda 2030-målen kopplas till en regional överenskommelseprocess som har fokuserat på hållbarhet.

Från lokalt till globalt – samverkan som hållbarhetsfråga

Under 2015 signerades FN:s nya hållbarhetsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. För att målen ska uppnås krävs en kraftsamling från alla samhällets sektorer och agendan lyfter bland annat fram civilsamhället som en avgörande part i arbetet.

Sektorsöverskridande samverkan kommer därmed bli ett allt viktigare verktyg i strävan efter att skapa en mer hållbar värld. Hur kan offentliga och idéburna aktörer hitta ett sätt att möta och samverka med varandra? Hur går en sådan process till och vad har det med hållbarhet att göra? Hur skapas egentligen hållbara och delaktiga samhällen? Hör om en regional dialogprocess där samverkan varit central.

Medverkande
Katarina Sundberg, kanslichef Agenda 2030-delegationen
Anders Öberg, regionråd (S) Region Norrbotten
Ylva Löwenborg, ordförande Social ekonomi övre Norrland

Moderator
Sofia Karlsson från Karlsson & Wiktorsson

Datum och tid
Onsdag 5 juli, 13.00 – 13.45

Plats
Campus Gotland, sal B11, Cramérgatan 3 (strax intill Almedalen)

Förtäring
Smörgås och kaffe

Det går fortfarande att bjuda in Överenskommelsens representanter till att delta i olika paneler om ni exempelvis lyfter frågor rörande samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer. För förfrågningar, maila info@overenskommelsen.se.

Överenskommelse signerad i Malmö

Den lokala dialogprocessen i Malmö stad har pågått i flera år och har bland annat kunnat följas via vår blogg. Den 14 juni signerades slutligen den lokala överenskommelsen under högtidliga former i rådhuset. Signeringen innebär att det nu finns 18 överenskommelser i landet.

Möjlighet att nominera till Partsgemensamt forum

Olika typer av riksorganisationer, paraplyorganisationer, rikstäckande nätverk och stiftelser är alla välkomna att anmäla intresse för att vara med i Partsgemensamt forum 2018. Sista datum för anmälan är 20 september 2017. Här kan du läsa mer om vad Partsgemensamt forum är.

Notera även att…

… kansliet planerar för en flytt. I september beräknas flytten vara klar, vilket innebär att kansliet lämnar Bellmansgatan för Rosenlundsgatan 50, där vi kommer att dela lokaler med Folkbildningsrådet.

… en politikerträff och ett seminarium arrangeras i Göteborg den 29 september inom ramen för regeringens EU-handslag med Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Göteborgsregionen.

Tipsa en vän
Publicerad 2017-06-29.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta på 08-233130 eller

info@overenskommelsen.se