MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Nyhetsbrev februari

 
Månadens nyhetsbrev blir ett av de sista i sin nuvarande form. För nu ersätts Överenskommelsen inom det sociala området av en breddad dialog mellan regeringen och civilsamhället.

Breddning av dialogen mellan civilsamhället och regeringen

Den 21 februari signerade regeringen och representanter för civilsamhället en överenskommelse som blir startskottet för en vidareutveckling av samarbetet som inleddes med Överenskommelsen inom det sociala området.

Efter tio år med Överenskommelsen inom det sociala området kommer samverkan mellan civilsamhället och regeringen anta en ny form. Överenskommelsen kommer att ersättas med en ny samverkansstruktur som täcker fler sakpolitiska områden. Mer frågor kommer att behandlas, nu uteslutande på nationell nivå samtidigt som dialogen fördjupas. I praktiken kommer den nya strukturen att vara en resurs för exempelvis metodutveckling och för att arrangera samråd om enskilda frågor, men också för att administrera mer långsiktiga processer. Mer information om breddningen finns att läsa här.

Karin Bergelv, verksamhetsledare på Överenskommelsens kansli, som kommer att finnas kvar som en resurs för den nya stödstrukturen kommenterar:
– Det är väldigt spännande att samverkan mellan civilsamhället och regeringen breddas över fler områden. Sett till kansliets funktion kommer vi att fokusera på den nationella nivån. Det kommer att ske en successiv förändring under våren. Den nya strukturen etableras samtidigt som en ny plattform i SKL:s regi kommer att stödja lokala och regionala processer. Allt detta kommuniceras ut under våren, meddelar Bergelv.

Ett årligt möte och en uppstartsträff för den idéburna parten kommer att arrangeras eftermiddagen den 19 mars. Inbjudan kommer att sändas till berörda aktörer, men organisationer som skrivit under den förra överenskommelsen kan boka in datumet i kalendern redan nu.

Du som prenumererar på Överenskommelsens nyhetsbrev kommer även i fortsättning att få information om den nya breddade dialogen.

Halvdagskonferens: Få koll på civilsamhället

Den 20 mars arrangeras halvdagskonferensen ”Få koll på civilsamhället – regionala kartläggningar för förändring” i Stockholm. Halvdagen riktar sig till anställda och engagerade i alla samhällssektorer som vill veta mer om civilsamhället och inspireras av metoder för att ta tillvara på den idéburna sektorns potential. Programmet kommer att vara relevant för aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Deltagarna får möjlighet att ta del av resultaten från två regionala kartläggningar av den idéburna sektorn i Skåne och Norrbotten. De ger en överblick av sektorns organisationer, verksamheter, ekonomi, innovativitet m.m. utifrån statistik, intervjuer och dialoger. Resultaten kan användas som avstamp för ökad samverkan inom och utom sektorn, samt inspirera till liknande kartläggningar i fler regioner.

Konferensen pågår mellan klockan 10.00-13.00 och anmälan görs här. Arrangörer är Överenskommelsen, NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne, Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN).

Notera även att…

… det fortfarande går att anmäla sig till kursen Civila samhället i samhället som arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Tipsa en vän
Publicerad 2018-02-26.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se