MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Minnesspår från SAMTAL PÅGÅR

 
Under hösten 2015 och våren 2016 arrangerar Överenskommelsen en samtalsserie som handlar om att vitalisera och bidra till utveckling av Överenskommelsen. Detta är minnesspår från den inledande träffen av SAMTAL PÅGÅR, som ägde rum 12-13/10 på Sigtunastiftelsen.

Hej och välkommen – varför är vi här och vad ska vi göra?
Träffen på Sigtunastiftelsen började med lunch. Därefter tog processledaren Emma Fagerstrand vid och hälsade välkomna tillsammans med Lotta Johansson, ordförande i Överenskommelsens gemensamma arbetsgrupp – GAG och Hanna Schubert, verksamhetsledare på Överenskommelsens kansli. Emma intervjuade sedan Lotta Johansson, Maria Nilson och Ludvig Sandberg, samtliga ledamöter i Överenskommelsens gemensamma arbetsgrupp. Samtalet följdes av en barometerövning för deltagarna.   

Överenskommelsen – behövs den? Vi blickar bakåt och tänker framåt. Samtal med Christer Hallerby, fd. statssekreterare och Margareta Svensson-Paras, verksamhetschef Uppsala Stadsmission, båda med lång erfarenhet av Överenskommelsen.
Emma intervjuade Margareta och Christer om Överenskommelsen, 7 år efter signeringen. De båda var med i diskussionerna som ledde fram till Överenskommelsen. Bland annat togs vikten av samverkan oavsett lokal, regional eller nationell nivå upp. även att det är viktigt att se Överenskommelsen som en process och att det inte alltid finns självklara svar. Samt att processen är mödan värd och att det är viktigt att se vad som kan behöva förnyas och tänka till om. Christer nämnde vikten av fungerande samarbete. "Man kan inte stifta en politik för ett civilsamhälle. Man kan bara stifta en politik med ett civilsamhälle".

Hur ser vi som är här på Överenskommelsen? 
Innan pausen fick deltagarna i uppgift av Emma att fundera på spelregler kring Överenskommelsen, samt att utifrån instruktioner i smågrupper fundera och skriva ner förslag på hisspitch för Överenskommelsen.  
Hisspitcherna sattes upp på en tvättlina. 

Nycklar till framgång? Om principerna och deras betydelse
Efter paus diskuterades vad som är nycklar till framgång och betydelsen av principerna. Deltagarna fick se en filmad intervju med Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission om hur de arbetar med  Överenskommelsens 6 principer. Marina Tjelvling från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF, presenterade därefter kortfattat den Europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.

Viktiga delar från diskussionerna om de 6 principerna. Långsiktighet kräver tydlighet och att man implementerar kunskap. Samt att en förankring är viktigt, både bland politiker och tjänstemän. För att nå en ökad mångfald är det viktigt med ett normkritiskt tänkande. Och att stärka kvaliteten genom att se till varandras styrkor. God dialog är lika med gemensam frågeformulering på bådas initiativ. Båda parter ska kunna påverka och se lösningen. Samt ha självförtroende att inleda dialog. För självständighet och oberoende krävs kompetensutveckling och implementering.  

Dag 1 avrundades med guidad tur på Sigtunastiftelsen och middag.

Vad gör vi tillsammans – och hur kan vi göra det bättre? 
Dagen började med meditation för alla som ville, därefter frukost innan dagens gruppsamtal som handlade om vad gör vi tillsammans och hur kan vi göra det bättre. Sedan följde samtal i tvärgrupper med deltagare från alla Överenskommelsens parter om hur man utifrån konkreta exempel hittar fler och bättre sätt att arbeta tillsammans. Därefter hade varje part tid för samtal separat.
Tre viktiga saker från parternas samtal var.

  • Idéburna pratade bland annat om hur man kan sprida Överenskommelsen på relevanta sätt.
  • SKL/kommuner var inne på att vi måste bli bättre på att inte bara använda Överenskommelsen och dess sex principer som något övergripande utan på olika nivåer och i det dagliga arbete.
  • Regeringskansliet/myndigheter lyfte bland annat vikten av dialoger och att formulera utmaningar gemensamt, offentlig och idéburen part tillsammans, De tog också upp vikten av bättre styrning, tydlighet och uppföljning.

 

Samtal pågår – och nu då? Samtal partsvis om vägen vidare. Introduktion till den fortsatta samtalsprocessen. Uppsamling och avslut – vad har vi lärt och vad tar vi med?
Emma avrundade SAMTAL PÅGÅR med att berätta om vad som händer framöver och att nästa träff äger rum 26 januari. Dessförinnan ska alla parter ha egna träffar. Hanna och Lotta avslutade med några ord på vägen.  Ett viktigt budskap under den avslutande sammanfattningen var att inget av det som togs upp under dagarna kommer att försvinna eller glömmas bort. Vissa saker kan bli en del av Överenskommelsens verksamhet för nästa år, medan annat kan ligga till grund för mer långsiktig planering eller i nya diskussioner i olika sammanhang. 

För mer information om SAMTAL PÅGÅR se Överenskommelsens hemsida eller kontakta kansliet här. En längre dokumentation från SAMTAL PÅGÅR kommer framöver.

På återseende
Överenskommelsen

Tipsa en vän
Publicerad 2015-10-21.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se