MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Halvdagskonferens om kartläggningar över civilsamhället

 
Den 20 mars arrangeras en halvdagskonferens för att utforska hur kartläggningar kan bli ett verktyg för att förstå den idéburna sektorns potential.

Få koll på civilsamhället – regionala kartläggningar för förändring

Den idéburna sektorn, med dess myller av föreningar, kooperativ, samfund och stiftelser, fyller många viktiga funktioner i samhället. Men det saknas ofta överblick av dess omfattning och betydelse både i den offentliga och idéburna sektorn. Genom att tillvarata sektorernas unika värden skapas förutsättningar för alla att bidra i samhällsbygget. Idéburna mervärden handlar om sektorns demokratiska organisering, dess icke vinstdrivna motiv, det ideella engagemanget och småskaligheten.

Under en halvdagskonferens i Stockholm får du möjlighet att ta del av resultaten från två regionala kartläggningar av den idéburna sektorn i Skåne och Norrbotten. Dessa ger en överblick av sektorns organisationer, verksamheter, ekonomi, innovativitet m.m. utifrån statistik, intervjuer och dialoger. Resultaten kan användas som avstamp för ökad samverkan inom och utom sektorn, samt inspirera till liknande kartläggningar i fler regioner. 

Halvdagen riktar sig till anställda och engagerade i alla samhällssektorer som vill veta mer om civilsamhället och inspireras av metoder för att ta tillvara på den idéburna sektorns potential. Programmet kommer att vara relevant för aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Program meddelas senare, men dagen kommer att bjuda på föreläsningar och möjlighet till idéutbyte och diskussioner.
(Klicka här för att se fullständig inbjudan i PDF-format)

Datum: 20 mars 2018
Tid: 10.00 – 13.00 (lunch ingår)
Plats: Folkbildningsrådet, Rosenlundsgatan 50, 11863 Stockholm
Anmälan: Görs via denna länk senast 13 mars
Arrangörer: Överenskommelsen, NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne, Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN)

Arrangemanget är kostnadsfritt. Reseersättning på 500 kronor utgår för idéburna representanter vid uppvisande av kvitto.

LIVESTREAM:


Tipsa en vän
Publicerad 2018-01-30.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se