MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Överenskommelse i Kumla

 
I Kumla har det offentliga länge haft ett gott samarbete och olika samverkansformer med idéburna organisationer. Sedan några månader har man även en lokal överenskommelse.

Processen planerades ta ungefär ett halvår sedan den politiska ledningen bestämt sig för att prioritera att signera en Överenskommelse med idéburna organisationer. Det tog till slut cirka ett år och när Överenskommelsen signerades under högtidliga former på Kumla-dagen den 30 augusti 2014 hade över 100 organisationer skrivit under.

Nu sitter Björn Eriksson (t.v. i bild), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnen, och Carl-Gustav Thunström (t.h.), föreningsrepresentant från Verdandi, i Stadshuset och talar om processen. De ser med tillförsikt fram emot vad Överenskommelsen ska innebära efter en lång, men smidig dialogprocess.

I Kumla valde man att ta in en extern processledare från CESAM Örebro. Det har inneburit att en erfaren processledare har kunnat se till att frågorna och formuleringarna har kunnat hållas relevant i förhållande till parterna. Från att ha utgått från den nationella Överenskommelsen bröts frågor och områden upp för att passa de förutsättningar som finns i Kumla.

I en liten kommun har det varit särskilt viktigt att ge idéburna organisationer en garanti om långsiktighet i relationen mellan kommunen och civilsamhället. Föreningslivet har få anställda och små resurser, varför etablerade samverkansformer är speciellt viktiga. I detta led har Överenskommelsen varit ett sätt att etablera ett tätare samarbete. Samtliga organisationer i kommunen bjöds in till de inledande träffarna. Strategin för att engagera parter var att inte exkludera.
- Vi ville försöka få med alla föreningar och få dem att känna sig som en del av den här processen, förklarar Björn.
- Vi ville ha en bred bas vid den första träffen. Vi försökte få med så många föreningar som möjligt och bjöd in brett. Det är viktigt att få en så bred förankring som möjligt. De beskriver att en liten kommun som har goda förutsättningar att åtminstone bjuda in organisationer till samtal och låta dem själva definiera om Överenskommelsen kan vara relevant för dem eller inte.
- Det är viktigt att hålla regelbundna träffar. I Kumla träffas vi både enskilt och tillsammans. Det finns en sådan tradition, menar Carl-Gustav och understryker vikten av att dialogen hålls levande med fysiska möten. 

Den externa processledaren var en framgångsfaktor. En annan har varit att ha arbetsgrupper för formuleringen av Överenskommelsen. Under stormöten utsågs en handfull personer till skrivargruppen, med ungefär jämna antal från de offentliga och idéburna, som sedan fick presentera sina förslag i större grupper.
- Det är jätteviktigt att tänka på nivån i språket. Alla måste kunna förstå budskapet i en Överenskommelse, menar Björn.

Nu blickar Björn och Carl-Gustav framåt och ser fram emot att fylla Överenskommelsen med verkstad. Bakom sig ser de en framgångsrik process och en bra taktik för att möta utmaningar.
- Processen gick smidigt. Ett sätt att inte fastna i processen är att lämna de delar som fortfarande behöver diskuteras men som tar tid och gå vidare till att diskutera andra frågor. Sedan kan man återkomma till det man har fastnat vid och fortsätta, menar Carl-Gustav.

Tipsa en vän
Publicerad 2014-11-19.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se