MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Dialogprocessen i Svalövs kommun, mars 2014

 
Under en konferens i Eslöv i mars 2014 som arrangerades av KIM-projektet, Nätverket social ekonomi Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gavs möjligheten att lyssna till berättelsen om dialogprocessen i Svalövs kommun. Det var Anna Fritzheimer från kommunen och Henrik Wachtmeister från föreningen LOBIS som berättade.

Svalöv är en landsbygdskommun i Skåne som består av 6 byar och här finns också ett aktivt civilsamhälle. Det var 2011 som överenskommelsen först kom på tal då en oppositionspolitiker från Centerpartiet skrev en motion om att kommunen borde ta fram en överenskommelse. Det är ofta svårt för oppositionen att få gehör för sina motioner, men inte den här gången. De styrande i kommunen hörsammade idén om en överenskommelse mellan kommunen och de idéburna organisationerna och arbetet för att inleda en dialog drog igång. Men det var inte helt enkelt då ingen riktigt visste vad en överenskommelse av det här slaget är och hur den skulle komma till stånd. Under ett år undersökte man och skaffade kunskap om vad en överenskommelse är för att sedan på allvar dra igång procesen under 2012.

Kommunen inledde med att bjuda in en handfull organisationer till en ”minidialog” för att kolla av intresset. Tre föreningar anmälde intresse och deltog på ett möte där man enades om att det fanns intresse för en bredare dialog. Därefter bjöd kommunen in 137 föreningar att delta i en dialog och 38 av dessa anmälde intresse för att delta.

Hittills har dialogmöten genomförts i tre steg, vid de två första genomfördes möten ute i byarna och vid varje träff deltog utöver representanter för civilsamhället, tre politiker och en tjänsteman från kommunen. För at underlätta samtalen använde man sig av en samtalsguide. Vid den tredje träffen deltog alla föreningar vid samma möte och resultatet av alla träffar är att man kom fram till om att Svalövs kommun tillsammans med civilsamhället ska ta fram en egen lokal överenskommelse.

En av de föreningar som varit delaktig i processen är LOBIS där Henrik Wachtmeister är verksam. LOBIS ä r en organisation som verkar för att det ska gå att leva på landbygden, med tillgång till god samhällsservice. En viktig fråga för LOBIS är också vindkraft som man är kritisk till.

Under de träffar som hållits i kommunen har man identifierat flera behov som föreningarna har. Det handlar om träfflokaler, att bli synliggjorda, att alla ska få samma behandling, att det finns en spindel i nätet inom kommunen som håller i föreningskontakter, nätverk och kompetenskartläggning. Med kompetenskartläggning menas att man behöver kartlägga den kunskap och kompetens som föreningarna besitter för att bättre kunna använda den resurs som civilsamhället utgör.

Sen man inledde processen mot en överenskommelse upplever LOBIS att det är lättare att komma i kontakt med och prata med kommunföreträdare, men visst finns det funderingar kring varför man ska ha en överenskommelse. Är det för att lösa de utmaningarna med att trygga välfärden och lämpa över mer på frivilligorganisationerna?

Anna Fritzheimer menar att det inte är alldeles tydligt varför kommunen vill ha en överenskommelse och visst behövs det stöd från flera håll för att klara välfärden, men överenskommelsen är inte ett sätt att slippa skattehöjningar. Det handlar snarare om att bättre utnyttja de resurser som finns på ett bättre och mer effektivt sätt.

 

Vid tangentbordet, Hanna Schubert, kommunikatör Överenskommelsen

Tipsa en vän
Publicerad 2014-03-19.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se