MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Att se varandra som resurser i ett lyckat idéburet offentligt partnerskap

 
Samarbeten och samverkan kan se olika. Bland annat kan sektortillhörighet avgöra hur ramarna för samarbete ter sig. Det finns mer traditionella vägar att gå och det finns även nya sätt att se på samverkan. Överenskommelsen i stort är samverkan mellan idéburet och offentligt, hur gemensam syn och spelregler kan bli grund för ökad förståelse och samarbeten. En annan väg att gå kan vara att teckna ett idéburet offentligt partnerskap - IOP. Detta är en form av samarbete som växer allt fortare där både den offentliga och idéburna sektorn visar ett allt större intresse.

En av organisationerna som ser fördelar med idéburet offentligt partnerskap är fotbollsklubben Malmö FF. Förutom fotbollsverksamhet gör Malmö FF mycket annat, bland annat genom sin karriärakademi där de sedan ett halvår tillbaka har ett partnerskap med Malmö stads arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning. Uppdraget är att möta stadens utmaning kring ”fler Malmöbor i arbete” där akademin arbetar med att matcha arbetslösa Malmöungdomar och unga vuxna i staden i åldern 16-29 år till riktiga arbetstillfällen hos Malmö FF:s samarbetsföretag. Partnerskapet är inne på sitt andra halvår och leds av Karin Heri som är verksamhetsledare på Karriärakademin i Malmö FF.

Oberoende av bakgrund, förutsättning och betyg från skolan matchar karriärakademin ungdomar till arbete. ”Vi har ingen grupp vi arbetar med utan hela målgruppen.” Det betonar Karin som något viktigt och en framgångsfaktor, likaså att det är riktiga arbeten. Vilket hon menar är ett arbete som inte är praktik, om det inleds som praktik ska avtal finnas om att praktiken leder till någon typ av anställningsform därefter. Vidare talar Karin varmt om att arbete kan vara nyckeln till ökad förståelse och en vinst för både individen och samhället i stort. För att lyckas med ett partnerskap tror hon det finns flera avgörande faktorer att titta på som handlar om organisationskultur och att våga öppna upp i sina egna led. ”Det är viktigt att mötas i ett partnerskap, att båda parterna möts, oavsett sin värdegrund.” Utan att mötas blir det svårt att samarbeta kring formen som idéburet offentligt partnerskap innebär. Karin menar att alla organisationer inom det idéburna kanske inte ska eller kan ingå ett partnerskap. Att det finns för mycket hinder rent värdegrundsmässigt. Sådant som vissa organisationer inte kan tänka sig att gå ifrån.

Att det finns fördelar med IOP är Karin säker på. För Karriärakademins del handlar en viktig förutsättning om långsiktighet. Även förhoppningen om att bli en jämnbördig part, genom att komma bot från beställare och utförare. Att kunna mötas och ha en gemensam syn, visa på att vi tillsammans är starka. Genom detta tror hon att parter kan bygga gemensamma spelregler och synsätt. Något som är nära förknippat med överenskommelsearbetet där synen på att bli jämnbördiga parter finns starkt närvarande. Det är viktigt med transparens mot varandra, säga saker som det är utan att linda in det, annars är framgång svårt menar Karin. Att nå vägen fram till ett partnerskap kanske inte alla gånger är enkel. För Malmö FF:s och Karriärakademins del var den ganska snårig, men resultatet hittills är enligt Karin mycket bra och förhoppningen om att fortsättningen av partnerskapet ska bli framgångsrikt är stor. Fram till juni 2017 sträcker sig partnerskapet med Malmö stad.

På lång sikt hoppas karriärakademin att effekterna av partnerskapet ska resultera i en positiv samhällsförändring på arbetsmarknadsområdet. Att fler ungdomar och unga vuxna ska ta sig in på arbetsmarknaden. Karin hoppas på att fler ska bli inspirerade, både inom det offentliga och idéburna. Hon menar att andra fotbollklubbar, både stora och små kan göra det som Malmö FF:s karriärakademi gör. Att Idéburet offentligt partnerskap är något som kommer växa ännu mer tror Karin och till de som funderar på IOP vill hon säga att det tar tid. Det är ingen kvick fix. Ett partnerskap handlar om att bygga gemensamma spelregler och synsätt, det är en lång process och måste få vara det. Viktigt att inte stressa fram utan att våga ha tålamod. Glöm inte bort syfte och varför ni vill ingå ett partnerskap.

Avslutningsvis menar Karin att det är viktigt och kanske avgörande att parter börjar mötas, det kan inte sägas en gång för lite. ”Vi ställs för utmaningar här och nu och längre fram. Vi måste hjälpas åt, se varandra som resurser på olika sätt.”

Vill du veta mer om idéburet offentligt partnerskap? Läs här och på Överenskommelsens hemsida.

Tipsa en vän
Publicerad 2016-02-05.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se