Gemensamma arbetsgruppen

Uppföljningen av Överenskommelsen leds av en arbetsgrupp där de tre parterna regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finns representerade.

Parterna turas om att vara ordförande i gruppen. År 2014 är Anna-Karin Berglund, representant för SKL, ordförande och sammankallande. Till sin hjälp har arbetsgruppen ett kansli.

Anna-Karin Berglund, SKL   (Ordförande under 2014)
anna-karin.berglund@skl.se

Malin Svanberg, SKL
malin.svanberg@skl.se

Eva Westerling, SKL
eva.westerling@skl.se

Tarja Birkoff, Socialdepartementet
tarja.birkoff@regeringskansliet.se

Martin Jeppsson, Socialdepartementet
martin.jeppsson@regeringskansliet.se

Stefan Holmgren, Utbildningsdepartementet
stefan.holmgren@regeringskansliet.se

Maria Nilson, Utbildningsdepartementet
maria.nilson@regeringskansliet.se

Kerstin Eriksson, Famna
kerstin.eriksson@famna.org

Lotta Johansson, Hela Sverige ska leva (vice ordförande under 2014)
lotta.johansson@helasverige.se

Ludvig Sandberg, Forum för Frivilligt Socialt Arbete
ludvig.sandberg@socialforum.se

Daniel Söderberg, Stockholms Stadsmission
daniel.soderberg@stadsmissionen.se

Janna Olzon, Coompanion 
janna.olzon@coompanion.se

Gunnar Hedberg, Anhörigas riksförbund
toguhed@gmail.com

Inger Forsgren, RFHL
inger.forsgren@rfhl.se