MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Vad vore Sverige utan civilsamhället?

 
AGREEMENT
Överenskommelsens skribentteam har utökats med Ylva Löwenborg. Som i sitt första blogginlägg skriver om Sverige och vilka möjligheter det civila samhället bidrar med. Inte bara idag utan historiskt sett. Utan det civila vore vi ett fattigare samhälle.

Sverige går på högfart. I Norrbotten där jag bor har Luleå kommun fått årets tillväxtpris. Vi har låg arbetslöshet, stora investeringar och den moderna tjänsteindustrin växer. På många håll runt om i landet är bilden liknande. Tredje kvartalet 2014 steg BNP med 3,9 procent i Sverige. Färsk statistik från SCB visar bland annat att civilsamhället omsatte 219 miljarder kronor och bidrog till BNP med 3,3% vilket är mer än vad till exempel turismen gör.

Historiskt har idéburna sektorn ett fint ”trackrecord” vad gäller att påverka samhällsutvecklingen. Vi har gett röst och service till medborgarna. Skapade sociala innovationer tidigt i historien med sjuksköterskeutbildningar på 1800-talet. Bibliotek, förskolor, tandvård och hemtjänst på 1900-talet. Civilsamhället har skapat goda arbetsvillkor genom fackligt arbete. Jämställdhetsarbetet hade varit på en helt annan planet om inte kvinnorörelsen drivit på utvecklingen. Samhällets tillgänglighet hade antagligen varit mycket sämre om inte handikapprörelsen agerat. Miljöfrågorna hade nog inte haft samma utrymme om inte miljörörelsen varit pådrivare. Kunskapen om HBTQ har ökat tack vare HBTQ-organisationernas arbete. I vår krishantering är kyrkor och humanitära organisationer som Röda Korset centrala och viktiga.

Civila samhället skapar tillväxt genom ungdomarna Ronja, Martin, Michell och Sara som tar sina första steg i en musikkarriär i replokalen som drivs av församlingen. Katarina närmar sig arbete efter sin sjukskrivning via en praktikplats på secondhandbutiken som drivs av Rädda Barnen. Företagaren Yassine utvecklade sin affärsidé via ledarskapet i en studiecirkel. Bea hittar sin talang hos amatörteaterföreningen. Lars får chansen att visa sin funktionalitet i arbetskooperativet. Amina tränar sin svenska i den skönsjungande kören och utbildningen på folkhögskolan ledde till att Nilo växte och fick självförtroende att satsa på universitetsutbildning.

Min uppmaning till politiker och tjänstemän i offentlig sektor och till olika näringslivsföreträdare: Kom ihåg civilsamhället när ni tänker tillväxt! I strategidokumentet EU 2020 trycker man på att “alla nationella, regionala och lokala myndigheter bör genomföra partnerskapet i nära samarbete med parlamenten, arbetsmarknadens parter och med representanter för det civila samhället”.

I det partnerskapet är det viktigt, precis som i alla relationer, att var och ens självständighet beaktas. Detta för att organisationerna inom civilsamhället ska kunna vara en del av lösningen av våra gemensamma samhällsutmaningar. Sektorn behöver ges förutsättningar att vara en obunden, dynamisk, mångfaldig och utmanande kraft med förmåga att skapa demokratiska samtal, mötesplatser och utveckling för olika samhällsgrupper. Civilsamhället är en TILL växtfaktor när vi pratar om samhällsutveckling.

Ylva Löwenborg Regionchef Sensus studieförbund Norra Norrland, vice ordförande SEÖN – social ekonomi övre Norrland

Tipsa en vän
Publicerad 2016-01-14.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se
Överenskommelsen blogg

Här publicerar kansliets personal och andra texter kring samverkansformer, civilsamhälle och andra ämnen som är relevanta för Överenskommelsen.