MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Perspektiv från en annan kontext

 
AGREEMENT
Mekanismer som främjar dialog och samarbete för att utveckla samhället är ingen självklarhet. Mohamad Al-Ghazzawi från Västra Götalands överenskommelseprocess reflekterar över skillnaden i förutsättningarna för civilsamhällets arbete i Syrien och Sverige.

Social ekonomi är ett stort och allt mer omdebatterat ämne, inte minst för att frågorna som lyfts i dessa sammanhang rör den kollektiva nyttan för samhället som helhet istället för att enbart utgå från individens vinst.

Jag är nyanställd för att arbeta med överenskommelsen mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. För mig framstod idén med den sociala ekonomin först som ganska komplicerad, inte minst med tanke på mina erfarenheter från politiska processer i Mellanöstern. Särskilt ifråga om yttrandefrihet, demokrati och regeringens transparens blir skillnaderna mellan mitt gamla hemland Syrien och Sverige uppenbara.

För att lyckas utveckla den sociala ekonomin krävs att relationen mellan regeringen och privata organisationer som arbetar inom detta område, såsom kooperativa organisationer, ideella organisationer, sociala företag och välgörenhetsorganisationer, bygger på dialog och samarbete. Här exakt ligger skillnaden mellan social ekonomi här i Sverige och i Syrien.

Det finns ett stort samarbete mellan den offentliga sektorn och sociala organisationer i Sverige. I Syrien har jag inte stött på detta och därför saknas flera viktiga politiska instrument där, exempelvis möjligheten för individer och organisationer att föreslå nya idéer och utbyta åsikter genom många olika slags möten. Jag kan ärligt säga att människor här i Sverige har makten att påverka samhället i positiv riktning.

Vidare är det vi i vår process kallar ”cirkulerande nytta” en viktig princip, något som har fångat min uppmärksamhet. Vi försöker att förstå varför vissa projekt blivit särskilt lyckade, för att sedan diskutera möjligheten att genomföra dessa projekt i flera områden med syftet att sprida nytta inom samhället. Hittills har det inte funnits mallar som lätt kan tillämpas inom alla samhällssektorer, men vårt arbete med ”cirkulerande nytta” kan vara en bra start för detta.

Slutligen skulle jag vilja säga att min nya tjänst ger en fantastisk inblick i hur demokrati och öppenhet, från både Västra Götalandsregion och civilsamhället, kan praktiseras. Det är även en bra arbetsplats där man verkligen ser att rätt personer sysslar med rätt saker för att arbeta med det syfte vi alla har – att skapa nytta för hela samhället.

Mohamad Al-Ghazzawi, regionutvecklare och medarbetare inom Västra Götalandsregionens överenskommelsearbete

Tipsa en vän
Publicerad 2017-03-24.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se
Överenskommelsen blogg

Här publicerar kansliets personal och andra texter kring samverkansformer, civilsamhälle och andra ämnen som är relevanta för Överenskommelsen.