MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Ketchupeffekt i Övre Norrland

 
AGREEMENT
Hårt arbete och mycket tålamod krävs för att idéburna och offentliga parter ska kunna samverka. Ylva Löwenborg från SEÖN (Social ekonomi Övre Norrland) berättar om en spännande resa där den sociala ekonomin blivit alltmer synlig och aktiv.

Just nu har vi en ketchupeffekt i föreningen för social ekonomi i Norrbotten och Västerbotten (SEÖN). Under flera år har vi skakat ketchupflaskan för att öka kunskapen om sektorn, visa på betydelsen av civilsamhället och se till att idéburna frågor också finns med i de strategiska rummen i våra två län. Nu känner vi att det är bra tryck i den flaskan och ketchupen sprutar.

Det finns flera exempel på positiva förändringar. För det första så har Region Norrbotten tagit beslut om att finansiera SEÖN:s kartläggning av civilsamhället i Norrbotten. Kartläggningen kommer bland annat att titta på sektorns omfattning, förutsättningar och villkor. Vilka organisationer är aktiva i länet och hur är de organiserade? Vilka ekonomiska värden producerar länets idéburna organisationer och hur ser villkoren ut? Det är frågor som det förhoppningsvis finns svar på när kartläggningen är färdig. Kartläggningen kommer visa på begreppsdefinitioner och beskrivningar av civilsamhällets kontext, samt lyfta goda exempel. Det långsiktiga syftet är att skapa en god samverkansstruktur mellan offentlig sektor och civila samhället.

För det andra ser vi ett flertal exempel där SEÖN som representant för sektorn bjuds in till olika strategiska forum tillsammans med offentlig sektor. Vi är involverade i arbetet med att ta fram en regional folkhälsostrategi och SEÖN är bollplank till regionens allmänna beredning. Dessutom har vi fått förmånen att utbilda de politiker från alla partier som ska engageras i beredningsarbetet. Vi efterfrågas i Norrbottens kulturplanearbete och som grädde på moset var vi inbjudna till en fin middag för att fira regionbildningen tillsammans med andra centrala aktörer i länet.

För det tredje så efterfrågar flera av civilsamhällets organisationer SEÖN i olika projektgrupper, styrgrupper och koordineringsgrupper. Det handlar exempelvis om spännande projekt som rör integration, landsbygdsutveckling och samverkan.

Mycket hårt arbete och många ideella timmar ligger bakom denna utveckling. Detta framförallt från de fantastiska människorna i SEÖN:s styrelse som under olika tider engagerat sig, nätverkat, arrangerat konferenser och tryckt på makthavare. Jag är tacksam att ha fått vara med på hela resan från löst nätverk till att vi i år firar fem år som förening. Jag är också tacksam mot våra medlemsorganisationer som bland annat bjudit på lokaler, spritt information om SEÖN i sina kanaler och låtit tjänstepersoner delta i våra aktiviteter på arbetstid. Det är så otroligt mycket värt. Den draghjälp vi fått från olika nationella aktörer som till exempel Överenskommelsekansliet och våra regionala aktörer som Regionerna, Länsstyrelserna och också flera kommuner har också bidragit till utvecklingen.

För att SEÖN ska kunna leva upp till de förväntningar som finns på oss som en branschorganisation behöver vi anställa. Långsiktigt klarar vi inte att driva arbetet enbart med ideella krafter. Här sneglar vi med beundran på våra kamrater i syd. Jag är övertygad om att den utvecklingen behövs också i Norr. Den ketchupflaskan skakar vi med frenesi.

Ylva Löwenborg representerar Social ekonomi Övre Norrland

Tipsa en vän
Publicerad 2017-04-07.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se
Överenskommelsen blogg

Här publicerar kansliets personal och andra texter kring samverkansformer, civilsamhälle och andra ämnen som är relevanta för Överenskommelsen.