MOBILE HEADER

Meny
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation
SELECT LANGUAGE
 

Vi blir de berättelser som berättas om oss

 
AGREEMENT
Ylva Löwenborg skriver om berättelser och hur vi kan styra vilka berättelser som berättas. Genom att aktivt ta del.

För många år sedan gick jag en utbildning med några engelska psykoterapeuter som menade att vi människor lever de berättelser som berättas om oss.

Om jag blir beskriven som en kunnig, klok och kompetent regionchef så blir jag också det. Om jag beskriver medarbetarna på min arbetsplats som engagerade, ansvarstagande och driftiga så blir de också det. För tänk det omvända, att mötas av berättelser där bilderna som lyfts fram handlar om inkompetens, ansvarslöshet och slöhet.

Om jag tar det resonemanget vidare till civilsamhället och de berättelser vi själva och andra sektorer berättar om oss tror jag det finns en del att lära.

Jag kan tycka det är tråkigt att det vanliga språkbruket är att vi i civilsamhället får bidrag medan samhället investerar i näringslivet. Det är nedslående när olika företrädare för offentligheten och från näringslivet säger ”Ni i civilsamhället är så spretiga” istället för att prata om mångfalden. Men en del har vi faktiskt oss själva att skylla.

Jag skulle önska att vi som verkar i civilsamhället med ännu större stolthet och emfas skapar berättelserna om livskraften, engagemanget, kompetensen och hållbarheten i vår sektor.

Berätta om era kompetenta frivilliga istället för att ensidigt lyfta fram svårigheten att hitta de som vill engagera sig. Beskriv engagemanget hos era förtroendevalda istället för att trumma ut budskapet att det är så svårt att rekrytera till förtroendeposter. Lyft fram alla aktiviteter ni genomfört och det som fungerade väl. Återge glädjen och energin när ni genomförde ett uppdrag. Tala om hur berikande gemenskapen är. Förklara att er förening bidrar till att skapa socialt kapital på orten. Jag skulle önska att nästa gång din förening möter kommunen så pratar ni inte om att ni söker bidrag. Ni beskriver istället att kommunen kan få möjlighet att skapa ännu större attraktivitet, öppenhet, mångfald, nykterhet, folkhälsa, integration… genom att de investerar i er förening och det arbete ni planerar att göra med kommunen som partner.

Vi blir de berättelser som berättas om oss. För mig handlar berättelsen om civilsamhället som sektor om inspirerande innovatörer, starka samhällspåverkare, duktiga demokratiskapare, fantastiska folkbildare, fartiga förändringsagenter, hänförande humanitetshärförare, smarta serviceleverantörer, rejäla röstrepresentanter, härliga hälsofrämjare, kunniga kulturbyggare och viktiga välfärdsbyggare. Se där! Några nya ord som kanske kan inspirera till berättelser som stärker vår självbild och skapar positiva framgångsberättelser. Som i sin tur skapar nya framgångar och nya stärkande, upplyftande berättelser om hur civilsamhället utvecklar vårt samhälle.

Ylva Löwenborg Regionchef Sensus studieförbund Norra Norrland, vice ordförande SEÖN – social ekonomi övre Norrland

Tipsa en vän
Publicerad 2016-03-08.

Har du frågor om denna text går det bra att kontakta

info@overenskommelsen.se
Överenskommelsen blogg

Här publicerar kansliets personal och andra texter kring samverkansformer, civilsamhälle och andra ämnen som är relevanta för Överenskommelsen.