Organisationer som anslutit sig till Överenskommelsen inom det sociala området

Följande organisationer anslutit sig till Överenskommelsen inom det sociala området: